Om projektet


Om projektet

Energioptimering af udlejningsejendomme

Som en del af ProjectZeros tværgående indsats på alle områdets boliger, spiller energioptimering af udlejningsejendomme en stigende rolle. Der er et stort potentiale for energibesparelser i disse ejedomme, fordi omfanget hidtil har været begrænset.Der kan være flere problemer ved ejendomme med dårlig energistandard; Lejerne oplever ringe komfort og betaler meget i varme. For udlejerne betyder det, at de på sigt kan få svært ved at leje deres lejemål ud, fordi ejendommen ikke lever op til lejernes høje forventninger.

Forskellige initiativer skal afprøves for at se hvad der kan øge viden, bevidsthed og motivation til at energioptimere private udlejningsejendomme.

Udlejningsejendomme på Helgolandsgade i Sønderborg. Gaden er en af de mest unikke gader i Danmark, da der er mange gamle og forskellige bygninger. Det er vigtigt at huske på arkitekturen ved renovering. Mange steder i kommunen, især i midtbyen, er bygningerne bevaringsværdige.

Er du udlejer?

Som udlejer kan du med fordel lægge en plan for dine ejendommes energitilstand og vejlede dine lejere i god energiadfærd. Så sikrer du nemlig to ting:

Tiltræk de stabile lejere - og hold på dem
Når du energirenoverer dine ejendomme, bliver de mere attraktive for lejerne, fordi de får bedre komfort og lavere omkostninger til el, vand og varme.

Sørg for, at dine ejendomme ikke taber værdi
Klimakloge istandsættelser er med til at fremtidssikre din investering. Både i form af bedre komfort, mere tilfredse lejere og en øget ejendomsværdi, hvis du en dag vil sælge.

Er du lejer?

Hvis du bor til leje er der ikke meget du kan gøre ved selve ejendommen - men du kan prøve at opfordre din udlejer til, at energioptimere. Én ting du kan gøre, helt uden at involvere din udlejer er at ændre din adfærd en smule, for så kan du nemlig spare penge på energiregningen! Det er især dit elforbrug du kan gøre noget ved og helt uden at give afkald på komforten.

Du kan få en mindre elregning uden at give afkald på komforten. Stræb efter 1.000 kWh om året pr. person ved at slukke det, du ikke bruger, køb elsparende produkter når du køber nyt og bliv mere bevidst om dine vaner:

  • Tjek hvor meget strøm du bruger. Ligger din bolig i SE's forsyningsområde kan du tjekke forbruget på www.se.dk/minside
  • Tilslut alle elektriske apparater til elspareskinner og sluk på denne når apparaterne ikke bruges. På den måde er du sikker på, at der ikke er et standby-forbrug

1. januar 0001

Vejen mod nullet 

Følg med i udviklingen og støt samtidig op om VEJEN MOD NULLET når du som udlejer energioptimerer din ejendom, eller hvis du som lejer udviser energirigtig adfærd.

Isolering, nye vinduer, grøn adfærd og en energirigtig varmekilde er vigtig for vejen mod nullet, uanset om der bor én eller otte familier under samme tag.

Hver femte bolig er en lejebolig


Private lejeboliger svarer til næsten 20 % af Sønderborg-områdets boliger, så der er nok at tage fat på

Grønt fokusI en udlejningsejendom i Sønderborg Kommune er der typisk mellem to og otte lejemål, derfor er der flere familier og borgere der påvirkes på én gang hvis udlejeren har et "grønt" fokus.

Cookiepolitik