For aktører

På denne side har vi samlet nyttig viden og erfaringer fra projektet, til brug for interesserede kommuner, udlejerforeninger og andre aktører. 

Der har været en del udvikling i dette projekt, men andre kommuner og andre aktører kan med fordel plukke de ting, som de mener kan have interesse for områdets udlejere. Herunder er eksempler på nogle af de konkrete ting, man kan tage fat på. 

Kursus for udlejere 

Hele projektet er bygget op omkring kurser for udlejerne. På kurserne får udlejerne en overordnet gennemgang og forståelse for de forskellige ting man skal være opmærksom på, når man vælger at energirenovere sin ejendom. Kurset har været delt op på to eftermiddage. 
Efter deltagelse blev de deltagende udlejere certificeret "ZEROboligudlejere"
Se invitation til møderne her
Se programmet for møderne her

ERFA-netværk og møder 

Udlejerne viste efter deltagelse i kurset stor interesse for de mere tekniske løsninger, og ville gerne gå i dybden med både beregninger og detaljer. Derfor blev der etableret et ERFA-netværk, som i løbet af året får invitationer til ERFA-møder. 
Læs mere om ERFA-netværket her

Sparekuffert for lejere 

En vigtig del af energirenovering af udlejningsejendomme er inddragelse af lejerne. Samtidig er det vigtigt at have en god og løbende dialog med lejerne. ProjectZeros sparekuffert er skabt for at inddrage lejerne i projektet, og motivere dem til, at udvise energirigtig adfærd.
Læs mere om kufferten her

De rigtige interessenter

Det kræver en indsats at få de forskellige arrangementer planlagt, men også at få udlejerne til at deltage. Derfor er det en god idé at alliere sig med interessenter, som kender udlejerne og udlejnings-markedet i det hele taget. I dette projekt har vi holdt løbende møder og delt erfaringer med Sønderborg Udlejerforening, Sønderborg Kommune, Nybolig Erhverv, EDC Erhverv, Botjek, Danske lejere Sønderborg. 

Erfarings- og evalueringsrapport

Som en formel afslutning på det projekt, der er finansieret af GI er der lavet en afsluttende rapport med de bedste erfaringer.
Se rapporten: "Hvordan motiveres private udlejere til at energirenovere" her

Konference på Christiansborg

I forbindelse med den officielle afslutning af projektets 4 faser, blev der afholdt en konference på Christiansborg den 8. december 2015. 

Præsentationerne fra konferencen kan hentes her: 

Energistyrelsen
Statens Byggeforskningsinstitut
ProjectZero
Sønderborg Udlejerforening 
Dansk Byggeri3F

 

Godt i gang

• Etablér fælles netværksindsats for at skabe opmærksomhed – inddrag interessenter
 
• Afhold kurser eller ERFA-møder – det behøver ikke at koste noget! Eksperterne vil gerne holde oplæg og gøre lidt reklame for egen virksomhed/organisation
 
• Gøre det nemt i kontaktpunkter at komme videre – der skal være så få barrierer for udlejerne som muligt
 
• Gulerødder til at få udlejerne i gang: certificering, netværk, gratis energitjek osv.

Cookiepolitik