Som udlejer har du mulighed for at søge om tilskud i forbindelse med en energirenovering.

Nedenfor er beskrevet de to støtteordninger der er mulige at gøre brug af i øjeblikket.

Energitilskud

Landets forsyningsselskaber giver energitilskud i forbindelse med en række energiforbedrende tiltag af ejendommen. Det gælder fx vinduesudskiftning og efterisolering af vægge og lofter

Sådan ansøger du om energitilskud

1. For at du kan få energitilskud, skal der ansøges om det, før renoveringsopgaven sættes i gang. Sker ansøgningen efter at arbejdet er begyndt, er der ikke mulighed for tilskud.

2. Ansøgningen skal ske enten direkte til et forsyningsselskab eller til en håndværker/rådgiver, som har en aftale om energisparetiltag med et forsyningsselskab.

3. Når du har indgået aftalen om tilskud, kan arbejdet gå i gang. Arbejdets omfang og gennemførelse skal dokumenteres i form af fx fakturaer og regninger for indkøb af materialer.

4. Når arbejdet er færdigt, sendes al dokumentation til forsyningsselskabet (eller den udførende håndværker/rådgiver), og tilskuddet udbetales af forsyningsselskabet til dig som boligejer – uanset om du selv udfører opgaven eller får professionelle håndværkere til at udføre.

 

Energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri 2015-2017

Ejere af private udlejningsejendomme med 12 eller flere beboelseslejemål kan søge om tilskud til energirenovering og klimatilpasning.
 

I hvert af årene 2015 til 2017 er der afsat 50 mio. kr. i en pulje, hvorfra ejere af private udlejningsejendomme der indeholder 12 eller flere beboelseslejemål, kan søge om tilskud til gennemførelse af energibesparende arbejder og arbejder vedrørende klimatilpasning på ejendommen.

Tilskud kan ydes til:

 • Rådgivning til lejerne vedr. bygningstekniske, juridiske, organisatoriske og økonomiske forhold
   
 • Klimatilpasningsarbejder, dvs. konkrete tiltag til oversvømmelsessikring af ejendommen, og som er anbefalet i klimatilpasningstjek, jf. klimatilpasning.dk

Energibesparende foranstaltninger

 • Energibesparende foranstaltninger, der er foreslået i et energimærke
 • Isolering og efterisolering af ydervægge, herunder etageadskillelser ved ydervægge, lofter og gulve mod kælder eller port
 • Udskiftning af vinduer og døre til vinduer og døre med højere isoleringsværdi
 • Forbedring af eksisterende vinduer og døre til en energistandard, der mindst svarer til kravene i det gældende bygningsreglement
 • Isolering af tekniske installationer, herunder rør til varme og varmt vand
 • Andre energibesparende forbedringer af tekniske installationer, herunder styring efter klima- og udendørs temperaturforhold, døgnstyring, pulsstyring og indregulering af anlæg m.v.
 • Forbedring af mekanisk ventilation til energibesparende ventilationsløsninger, herunder varmegenvinding

Mere info om Energitilskud

Her kan du finde yderligere information om Energitilskud fra forsyningsselskaberne.

Energitilskud

Energisparesiden

EnergiCharlie

Energirenovering privat udlejningsbyggerri

Her kan du finde vejledning og skemaer til støtteordningen

Vejledning

Skemaer

Yderlig information

Kontakt Henrik Bielefeldt for yderligere information omkring støtteordninger for Privat udlejningsejendomme

Cookiepolitik