ZEROudlejer

Energioptimering af udlejningsejendomme

Som en del af ProjectZeros tværgående indsats på alle områdets boliger, spiller energioptimering af udlejningsejendomme en stigende rolle. Der er et stort potentiale for energibesparelser i disse ejedomme, fordi omfanget hidtil har været begrænset.Der kan være flere problemer ved ejendomme med dårlig energistandard; Lejerne oplever ringe komfort og betaler meget i varme. For udlejerne betyder det, at de på sigt kan få svært ved at leje deres lejemål ud, fordi ejendommen ikke lever op til lejernes høje forventninger.

Forskellige initiativer skal afprøves for at se hvad der kan øge viden, bevidsthed og motivation til at energioptimere private udlejningsejendomme.

Udlejningsejendomme på Helgolandsgade i Sønderborg. Gaden er en af de mest unikke gader i Danmark, da der er mange gamle og forskellige bygninger. Det er vigtigt at huske på arkitekturen ved renovering. Mange steder i kommunen, især i midtbyen, er bygningerne bevaringsværdige.

"Godt i gang"-folderen guider udlejere igennem de ting, som man skal være opmærksomme på, hvis man vil sætte sin udlejningsejendom i stand.

Er du udlejer?

Som udlejer kan du med fordel lægge en plan for dine ejendommes energitilstand og vejlede dine lejere i god energiadfærd. Så sikrer du nemlig to ting:

Tiltræk de stabile lejere - og hold på dem
Når du energirenoverer dine ejendomme, bliver de mere attraktive for lejerne, fordi de får bedre komfort og lavere omkostninger til el, vand og varme.

Sørg for, at dine ejendomme ikke taber værdi
Klimakloge istandsættelser er med til at fremtidssikre din investering. Både i form af bedre komfort, mere tilfredse lejere og en øget ejendomsværdi, hvis du en dag vil sælge.

Vejen mod nullet

Følg med i udviklingen og støt samtidig op om VEJEN MOD NULLET når du som udlejer energioptimerer din ejendom, eller hvis du som lejer udviser energirigtig adfærd.

Isolering, nye vinduer, grøn adfærd og en energirigtig varmekilde er vigtig for vejen mod nullet, uanset om der bor én eller otte familier under samme tag.

Hver femte bolig er en lejebolig


Private lejeboliger svarer til næsten 20 % af Sønderborg-områdets boliger, så der er nok at tage fat på

Grønt fokus


I en udlejningsejendom i Sønderborg Kommune er der typisk mellem to og otte lejemål, derfor er der flere familier og borgere der påvirkes på én gang hvis udlejeren har et "grønt" fokus.

Cookiepolitik