Klimastrategi for virksomheder

Klimastrategien har til formål at reducere virksomhedens udledning af CO2 og andre drivhusgasser. Den kan være mere eller mindre omfattende. Det vigtigste er, at I udarbejder en strategi, der er relevant for netop jeres virksomhed og interessenter.

Indholdet i en klimastrategi kan variere, men bør bestå af følgende elementer

  • Overordnet mål, fokus og vision - hvordan forbinder vi som virksomhed klima med vores forretningsstrategi?
  • Kortlægning af emissioner. Hvad forbruger og udleder vi i dag?
  • Hvilke muligheder har vi for at nedbringe udledningen?
  • Udarbejdelse af mål og handlingsplan. Hvad vil vi opnå, og hvor sætter vi ind?
  • Implementering i virksomhedens ledelse og drift
  • Forankring blandt medarbejdere
  • Verifikation - løbende måling på indsats, der dokumenterer fremdrift

Læs mere og få inspiration til at udarbejde en klimastrategi trin for trin på Klimakompasset.

20. november 2014

Cookiepolitik