Thybo Køleteknik

Vi arbejder til dagligt med at energieffektivisere og dermed reducere vores kunder CO2-udledning. Det har vi gjort i kølebranchen i over 50 år.

Indenfor de seneste par år har vi markeret os kraftigt indenfor naturvarmeområdet og har sidste år (2010) været den mest sælgende virksomhed i Danmark indenfor jordvarme. Jordvarme betegnes som vedvarende energi og en kunde der skifter fra oliefyr til jordvarme kan spare ca. 15 tons CO2-udledning årligt.

Derfor var det næste naturlige skridt for os at se indad og kigge på vores egen CO2-udledning. Vi vil gerne leve det, vi selv prædikerer - så at sige. ProjetZero er en glimrende anledning for os til at gøre en aktiv indsats på klimaområdet.

Vi vil i forhold til basisår 2009 nedsætte vores absolutte klimapåvirkning med 20 % inden udgangen af år 2015. Heraf minimum 10 % inden udgangen af år 2011. Vores klimapåvirkning er målt i CO2-ækvivalenter indenfor scope 1 og 2. Dvs. CO2-udledning i Thybos tilfælde forårsaget af transport (benzin og diesel) og el & varme. Vi forventer 80 % af vores reduktion i CO2-udledning skal findes i scope 2, hvor vi i basisår 2009 udleder 4,83 tons CO2 af de i alt 7 tons CO2. Dvs. en reduktion i el & varme.

Vi har indenfor de seneste par år etableret mere end 200 jordvarmeanlæg, hvoraf en stor del af disse et etableret i lokalområdet. Derudover har vi bl.a. bidraget til lokal CO2 reduktion ved monteret af rigtig mange luft-luftvarmepumper og forbedring / energirenovering af diverse køleunits.

Vi planlægger fremadrettet at:

  • Alle energispareprojekter med en tilbagebetalingstid under 3 år vil blive gennemført, såfremt projekternes levetid tillader det.
  • Vi aktivt vil forsøge at påvirke leverandører og kunder til a tænke klima ind i deres virke.
  • Vi benytter os af tilmeldingen til ZEROcompany og bruger dette netværk aktivt til bl.a. at opdatere vores viden omkring Cleantech og networke med virksomheder med samme interesser.
  • Vi vil internt og eksternt oplyse om vores klimaforhold og til stadighed søge at påvirke virksomhedens interessenter til at interessere sig for vores og deres egen klima påvirkning.

Læs mere om Thybo Køleteknik her.

21. november 2014

Cookiepolitik