Sydbank

Vi har valgt at støtte op om ProjectZero visionen, da det er et rigtig fint projekt, der gavner området.

Som områdets største pengeinstitut støtter vi naturligvis op om et CO2-neutralt Sønderborg-område i 2029.

Hvilke konkrete klimamål har I sat jer?

Vi har sat os som mål, at vi skal gøre det bedst muligt inden for de økonomiske rammer, vi har for at drive pengeinstitut.

Hvad er virksomhedens vigtigste indsatser på klimaområdet de seneste par år?

  • Vi har netop her på Jernbanegade i Sønderborg fået sat nyt klima/varme anlæg op, hvorved vi vil få en betydelig energibesparelse
  • Vi har sat automatisk tænd/sluk op mange steder i vores filialer
  • Vi slukker alle printere, når vi går hjem fra arbejde

Hvad planlægger i fremadrettet?

Et af de steder, hvor vi fortsat kan gøre meget, er ved at arbejde med ændring af vore vaner. Blandt ved at:

  • slukke lyset de steder, hvor det ikke nødvendigt, at det brænder
  • undersøge muligheden for varmeregulering i en kælder, der kun bliver brugt sjældent
  • tænke på energiforbruget generelt - jorden er det værd!

21. november 2014

Medarbejderne er med

Cookiepolitik