Sloth-Møller Rådgivende Ingeniører

Vi har valgt at blive ZEROcompany fordi vi gerne vil være med til at bidrage til videre udvikling på området, og fordi vi gerne ville kunne "brande" os som en miljørigtig virksomhed.

Hvad har været virksomhedens vigtigste indsatser på klimaområdet de seneste par år?

  • De vigtigste energispareindsatser for virksomheden Sloth Møller har de seneste år været udskiftning af PC´udstyr.

Hvilke konkrete klimamål har I sat jer?

  • Sloth Møller har sat følgende klimamål,
    Vi vil nedsætte varme og el forbrug med 15% efter
    1. år, 10% efter 2. år og 5% de efterfølgende år.

Hvad planlægger I af aktiviteter og indsatser i det næste år?

  • Af indsatser og aktiviteter i de næste år, kunne være energispareskinner, bevægelsesmeldere, opdeling af tændinger, justering af IHC styring til lys.
    Pumpeudskiftning og adfærdsændringer blandt medarbejdere.

Læs mere...

21. november 2014

Cookiepolitik