Sønderborg Værktøjsfabrik

Vi har valgt at deltage, fordi vi mener at vi alle skal bidrage med at udnytte vores resurser bedst muligt, og derved vise hensyn til kommende generationer.


Hvad har været virksomhedens vigtigste indsatser på klimaområdet de seneste par år?

Vi har hidtil ikke haft en klar målsætning og indsats på klimaområdet, ud over at bruge vores resurser med omtanke.

Hvilke konkrete klimamål har I sat jer?

Vi har endnu ikke udarbejdet konkrete klima mål, men i forbindelse med ZEROcompany programmet har vi sat os som mål at reducere vores udledning af CO2 med 10 % i det kommende år. Som en del af ZEROcompany programmet er Sønderborg Værktøjsfabrik ved at udvikle kort- og lang- sigtede klimamål.

Hvad planlægger I af aktiviteter og indsatser i det næste år?

Vi planlægger at inddrage vores med arbejdere i større omfang, samt udbygge vores belysning, ventilation med automatiske tænd / slukke enheder, samt at udnytte vores resurser bedst muligt.

Læs mere om Sønderborg Værktøjsfabrik her.

21. november 2014

Cookiepolitik