Lodam Electronics

Lodam vil gerne være med som klimafrontløber både fordi vi gennem vores produkter er meget bevidste omkring løsninger som reducerer energiforbruget og optimerer udnyttelsesgraden. Vi ser ZEROcompany som en måde at få tilført ny viden på samt som en mulighed for at markedsføre Sønderborg området og Lodam overfor nuværende og potentielle medarbejdere og kunder.

Hvad har været virksomhedens vigtigste indsatser på klimaområdet de seneste par år?

  • De vigtigste indsatser i forhold til virksomheden er udviklingen af vores produkter, dvs. elektroniske styringer indenfor køl, varme og ventilation. Vi har stor fokus på innovative og energibesparende løsninger som reducerer energiforbruget i varmepumper, ventilationsanlæg, industrikøleanlæg og kølecontainere.
  • Ydermere er vores tilbygning på ca. 400m2 bygget i energiklasse A med intelligent lys styring i alle rum, vandbaseret gulvvarme, genvex-anlæg og glasfacader udført med 3-lag lavenergiglas.
  • I forbindelse med tilbygningen er nedgravet 1300 meter jordslange med en samlet kapacitet på godt 40 KW. Pt er tilsluttet en 9 KW Nilan jord til vand varmepumpe - det er planen at tilslutte yderligere varemepumpe kapacitet i løbet af året.

Hvilke konkrete klimamål har I sat jer?

  • Lodams mål er at udvikle og producere energibesparende løsninger, som reducerer energiforbruget i varmepumper, ventilationsanlæg, industrikøleanlæg og kølecontainere.
  • Ydermere er det vores mål at reducere energiforbruget på matriklen med 10 % i forhold til basisåret (målt som energiforbrug pr. kvardrat meter).

Hvad planlægger I af aktiviteter og indsatser i det næste år?

  • Installering af mere varmepumpe kapacitet.
  • Give medarbejderne en klimabevidst adfærd og tankegang til anvendelse i virksomheden og privat.
  • Synliggøre en klimabevidst og bæredygtig udvikling i virksomheden overfor kunder og leverandører ved at blive registreret i CDP.

Læs mere om Lodam her

20. november 2014

Cookiepolitik