Høier og Vendelbo


Hvorfor har I valgt at blive ZEROcompany?

Høier og Vendelbo A/S har valgt at blive ZEROcompany for at støtte op om visionen for Sønderborg-området om at være CO2-neutral i 2029. Vi forventer derigennem, at vi kan gavne miljøet med mindre belastning og samtidig opnå økonomiske besparelser.

Hvilke konkrete klimamål har I sat jer?

Ved udgangen af 2013 skal vi have reduceret vores energiforbrug med 10 % med udgangspunkt i 2011 .

Hvad er virksomhedens vigtigste indsatser på klimaområdet de seneste par år?

Vi har igennem en længere periode gennemgået og udskiftet ældre IT-udstyr og derigennem opnået store besparelser.

Hvad planlægger I fremadrettet?

  • Vi planlægger at renovere vores fjernvarmeinstallation, samt at udskifte vores eksisterende lyskilder for at nedbringe vores forbrug væsentligt.
  • Vores medarbejdere bliver inddraget med månedlige nyhedsbreve, samt en øgning af den generelle miljøbevidsthed.
  • Udarbejdelse af en klimastrategi.

20. november 2014

Cookiepolitik