Focon Electronic Systems

Focon Electronic Systems ApS deltager i ProjectZeros ZEROcompany program, læs her om virksomhedens deltagelse.

Hvorfor har Focon valgt at blive ZEROcompany?

Det er Focons målsætning at være en klimabevidst virksomhed. Vi ønsker at nedbringe vores eget energiforbrug og derved begrænse udledningen af skadelig CO2 til gavn for miljøet og samtidig opnå økonomiske besparelser. På sigt er det vores ønske at kunne tilbyde vores kunder klimavenlige produkter gennem både leverandør- og kundeinvolvering for derved at bidrage yderligere til at reducere udledningen af CO2. ProjectZero er derfor en glimrende anledning for os til at gøre en aktiv indsats på klimaområdet. Vi håber, at vi gennem sparring, støtte og idégenerering med ProjectZero netværket hurtigere vil kunne nå vores reduktionsmål. Vi ønsker at sende det signal, at vi som virksomhed tager klimaudfordringerne seriøst.

Hvad har været Focons vigtigste indsatser på klimaområdet de seneste år?

Løbende fokus på udvikling af produkter, som tager hensyn til miljøet og omverdenen generelt, samtidig med at produktkvaliteten opretholdes. Dette sker bl.a. gennem valg af materialer, hvor Focons politik i flere år har været ikke at benytte PVC og andre miljøbelastende materialer, når dette kan ske uden forringelse af produktkvaliteten. Yderligere har vi arbejdet med minimering af spild, affaldssortering og genanvendelse.
Som et led i løbende renoveringer har vi skiftet fra naturgas til fjernvarme, hvilket også har haft en positiv indvirkning på vores CO2-udledning.

Focon planlægger fremadrettet

Foretage udskiftning/renovering af vores ventilationsanlæg til en energibesparende type, hvorved vores CO2-udledning kan nedbringes yderligere.
Vi planlægger udskiftning af lyskilder samt styring af disse, og vi arbejder med medarbejderadfærd, bl.a. omkring standby forbrug og kørevaner.
Da Focon har en del forretningsrejser, er det målsætningen at involvere dette område i vores fremadrettede fokus fra midten af 2012. Fra 2013 er det planen at inddrage alle vores A-leverandører i CO2-reduktionen.

Focons konkrete klimamål

Med udgangspunkt i 2010, hvor vi udledte 252,4 ton CO2, er det vores målsætning at reducere vores CO2-udledning med mindst 10 % pr. år i 2011 og 2012.

Læs om Focons deltagelse i ProjectZeros ZEROcompany program på Focons hjemmeside her.

20. november 2014

Cookiepolitik