EY

Vi valgte at blive ZEROcompany for at bakke op om Sønderborg-områdets målsætning om at blive CO2-neutral ved udgangen af 2029.

Klimamålsætningen for EY er en reduktion i udledning af CO2 på 15 % pr. medarbejder i perioden 2010-2015. For kontoret i Sønderborg er målsætningen en reduktion på mindst 10 % i 2014 målt på energiforbrug.

EY har i perioden 2007-2011 reduceret CO2-udledning med 25 % pr. medarbejder. Resultatet er opnået ved at mindske energiforbruget, øge affaldssortering, reducere papirforbruget og anvende grønnere transportløsninger.

I efteråret 2013 flyttede EY Sønderborg til nye energirigtige lokaler på havnefronten i Sønderborg, hvilket skal medvirke til målsætningen om reduktionen af energiforbruget.

20. november 2014

Cookiepolitik