EUC Syd

EUC Syd er en af ProjectZeros partnere i mange initiativer og er yderligere gået med i ZEROcompany programmet i en bestræbelse på at optimere virksomhedens drift.

Hvad har været virksomhedens vigtigste indsatser på klimaområdet de seneste par år?

 • Vedtagelse af en miljøpolitik og udarbejdelse af en miljøhåndbog.
 • Indkøbspolitik der tilstræber miljørigtigt indkøb.
 • Gennemførelse af en elsparekonkurrence og en papirsorteringskampagne.
 • Analyse af virksomhedens håndtering og bortskaffelse af affald m.h.p. at opnå bedre løsninger og reducere omkostningerne hertil.

Hvilke konkrete klimamål har I sat jer?

 • 2 % nedsættelse af strømforbrug pr år 2008, 2009 og 2010.
 • Fastholdelse af nuværende varmeforbrug og en nedsættelse på sigt.
 • Et internt affaldssorteringssystem som sikrer en fordeling mellem genbrug, brændbart og deponi (losseplads) medio 2009.

Hvad planlægger I af aktiviteter og indsatser i det næste år?

 • Tilstræbe at der fremover i drift og ved nyetableringer anvendes miljøvenlige produkter og løsninger.
 • Igangsætte minimum én kampagne årligt ved årets begyndelse.
 • Vedholdende fokus på miljø og bæredygtighed.
 • Inddragelse af medarbejdere løbende i løsning af nye miljøopgaver.
 • Tilstræbe at der fremover i drift og ved nyetableringer anvendes miljøvenlige produkter og løsninger.
 • Inddragelse af miljø og bæredygtighed som parametre i skolens undervisning over tid.

20. november 2014

Cookiepolitik