Dybbøl Efterskole

På Dybbøl Efterskole er vi allerede begyndt på at reducere vores energiforbrug og vil gerne reducere yderligere. Vi tror på, at et lavere energiforbrug vil være med til at forhindre den globale opvarmning, der sker i øjeblikket. For at nå Sønderborg Kommunes mål om et CO2-neutralt vækstområde er ZEROcompany et godt initiativ til at komme i gang med energireduktioner. Programmet kan bidrage med teknisk viden og som sparringspartner, ift. ERFA med andre virksomheder i kommunen, som har samme mål som os.

De sidste 5 - 6 år har vi...

 • Udskiftet gamle fyr med gasbrændere til kondenserende fyr
 • Al nybyggeri bliver opført efter højeste isoleringskrav
 • Efterisoleret
 • Påbegyndt udskiftning af vinduer
 • Påbegyndt overgang til LED belysning
 • Omlagt elvarme til gasopvarmning
 • Installeret bevægelsesmeldere i belysning
 • Opsat egen vindmølle og solcelleanlæg
 • Den nyeste bygning, en elevfløj til 16 elever med opholdsrum og toiletter, er CO2-neutral

Vores mål er at reducere energiforbruget til tekniske installationer, maskiner, belysning og opvarmning mest muligt. Vi er en efterskole med mange kvadratmeter opvarmede lokaler. Det vil kræve store adfærdsændringer at ændre meget på varmebehovet, så vores mål er at nedbringe varmeforbruget med 5 % og elforbruget med 10 % inden udgangen af 2015.

Aktiviteter de næste år

 • Fortsat udskiftning til lavenergibelysning og installere bevægelsesmeldere
 • Fortsat udskiftning af vinduer
 • Efterisolering
 • Fokusere på energiforbrug ved indkøb af nye maskiner
 • Arbejde med adfærdsændringer hos medarbejdere og elever
 • Se på muligheder for installation af mere vedvarende energi

Læs mere om Dybbøl Efterskole her.

20. november 2014

Cookiepolitik