Danish Energy management

Vi har valgt at blive ZEROcompany, fordi vi gerne vil være med til at bidrage til videreudvikling på området, og fordi vi gerne vil kunne "brande" os som en miljørigtig virksomhed.

Læs mere...

Hvad har været virksomhedens vigtigste indsatser på klimaområdet de seneste par år?

  • De vigtigste energispareindsatser for virksomheden Danish energy management har de seneste år været udskiftning af PC-udstyr.

Hvilke konkrete klimamål har I sat jer?

Vi har sat følgende klimamål:

  • Vi vil nedsætte varme og el forbrug med 15 % efter
    1. år, 10 % efter 2. år og 5 % de efterfølgende år.

Hvad planlægger I af aktiviteter og indsatser i det næste år?

  • Af indsatser og aktiviteter i de næste år, kunne være energispareskinner, bevægelsesmeldere, opdeling af tændinger, justering af IHC styring til lys.
  • Pumpeudskiftning og adfærdsændringer blandt medarbejdere.

20. november 2014

Cookiepolitik