Business College Syd Sønderborg og Mommark

Business College Syd "uddanner til virkeligheden" inden for fire segmenter i det merkantile område: Det merkantile grundforløb HG, Handelsgymnasiet HHX, Det merkantile hovedforløb inden for detail, kontor og business-to-business handel samt efteruddannelse på AMU-, Akademi- og Diplomniveau. Business College Syd er beliggende i Sønderborg og Mommark og har mere end 100 års erfaring med undervisning og uddannelse.

Hvorfor har I valgt at blive ZEROcompany?

Da Business College Syd allerede har foretaget en række energibesparende tiltag og stadig har fokus på området, har vi i vores strategi indskrevet en KPI, som skal munde ud i, at vi bliver ZEROcompany. Herigennem ønsker vi at synliggøre, at vi arbejder aktivt med at reducere vores CO2-udslip.

Hvilke klimamål har I sat jer?

Vi har i perioden 2009-2012 reduceret vores CO2-udledning med 21 %. Ultimo 2013 skal vi have udarbejdet et energikatalog, som skal implementeres fra 2014-2018. Rambøll har udarbejdet en vedligeholdelsesplan for vores Mommark-afdeling, hvor der er fokus på energibesparende tiltag, og som indarbejdes i energikataloget.

P.t. arbejder vi med nogle "lavt hængende frugter":

  • Udskiftning af cirkulationspumper i Mommark.
  • Vi igangsætter en analyse af tilbagebetalingstid ved udskiftning/ændring af gammel ventilation i Sønderborg.
  • Med en mere driftmæssig vinkel foretager vi opsamling af viden på forbrug af alt vores køl, frys, automater m.m., så det kan give besparelser bl.a. ved regulering af driftstid.
  • Denne viden skal også bruges til adfærdsændringer blandt medarbejderne, så viden om besparelsen bliver en øjenåbner for den enkelte medarbejder. Herved kan den enkelte medarbejder komme med forslag til energioptimering.

Hvad er virksomhedens vigtigste indsatser på klimaområdet de seneste år?

Business College Syd har løbende haft fokus på vedligeholdelse af bygninger, klimaskærm (isolering, nye vinduer og murværk m.m.) samt opdatering af CTS, så skolen står med velfungerende systemer. Der har også været fokus på lysstyring.

Med velfungerende, men gamle bygninger, specielt i Mommark, oplever vi til tider et stort spild på vores varme vand. Spildet rammer os dobbelt, da vandet først er opvarmet. I forhold til disse problemer har vi udskiftet alle gamle ventiler i alle vores bygninger, så vi løbende kan måle og få faktuel viden om spild i hver enkelt bygning og handle ud fra det.

Vi har fået udarbejdet energimærkning af vores bygninger og har igangsat handlingsplaner i forhold til mærkningen.

Hvad planlægger I fremadrettet?

Energikataloget, som tager udgangspunkt i Rambølls analyse af Mommark og energimærkningen af vores bygninger, vil som udgangspunkt være den systematiske indsats.

Vi har indført en visning på intranettet på vores energiudgifter, som følges månedligt, og vi vil udvikle flere informationstiltag til vores medarbejdere for at involvere dem i indsatsen.

Fremadrettet vil vi involvere elever og kursister i vores fokus på energieffektivitet.

20. november 2014

Business College Syd

Cookiepolitik