Abena

"Hos Abena var vi i forvejen i gang med nogle overvejelser omkring klimastrategi og CO2-reduktion. Vores kunder er meget interesserede i miljøvenlige produkter, og vi vil gerne kunne vise, at vi gør en aktiv indsats for klimaet. Vi havde hørt lidt om ProjectZero, men ikke overvejet at deltage, da vi jo ikke er placeret i Sønderborg kommune. Vi blev derfor glade og slog straks til, da vi blev kontaktet direkte."

Abenas vigtigste indsatser på klimaområdet de seneste par år

Vi har i første halvdel af 2009 haft stor fokus på at nedbringe vores produktionsspild og har reduceret mængden med 50 %. Vi har desuden sat fokus på klimaet bl.a. ved at oprette en "klimabox" på infonettet, hvor vi informerer om klima-relevante mål, resultater og nye tiltag. Derudover har vi underskrevet en aftale med konsulentfirmaet Enervision om at gennemgå vores processer mhp. at identificere de områder, hvor vi lettest kan spare på strømmen og komme med forslag til reduceret CO2-udslip. Den interne fokus blandt alle medarbejdere og samarbejdet med Enervision skal sikre, at vi når vores mål om en reduceret udledning af CO2.

Abenas konkrete klimamål

Vi vil sænke vores CO2-udledning med 20 % inden år 2020.

Abena planlægger følgende aktiviteter og indsatser i det næste år

  • Vi planlægger et eftersyn og en rengøring af alle varmevekslere i produktionen. Varmevekslerne sikrer, at vi udnytter varmen i ventilationsluften. Varmevekslernes effektivitet vil øges ved en grundig rengøring.
  • Trykluftsystemerne på alle produktionslinjer skal efterses for at fjerne eventuelle utætheder.
  • For at opretholde medarbejdernes interesse og fokus vil vi lave en kampagne, hvor vi opfordrer alle til også at spare på energien privat. Som en del af denne kampagne skal medarbejderne kunne låne et SparOmeter til at måle elforbrug i hjemmet.

Læs mere om Abena her.

20. november 2014

Cookiepolitik