Bright Green Business

Bright Green Business driver ProjectZero frem. Solid vækst og forretning går hånd i hånd med kloge klimaløsninger.

Sønderborg-områdets virksomheder har et unikt potentiale med mange viden- og ingeniørtunge virksomheder til at gå forrest som klimafrontløbere.

Bright Green Business og en proaktiv klimaindsats er afgørende for din virksomheds rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, adgang til kapital og investorer og for virksomhedens omdømme. Alle kloge klimaløsninger er et skridt i den rigtige retning, og derfor arbejder ProjectZero for, at alle typer virksomheder kan få gavn af at bidrage til visionen om et CO2-neutralt område.

Klimaledelse

Nøglen til at effektivisere energiforbruget er klimaledelse.

Klimaledelse er en helhedstankegang, hvor man som virksomhed eller myndighed arbejder ud fra principper baseret på god forretningssans og en bæredygtig tilgang til klima og energi.

Klimaledelse udmønter sig ved, at virksomheder og myndigheder håndterer de (negative) påvirkninger og begrænsninger samt udnytter de muligheder og styrker, som ændringer i klimaet vil medføre.

Læs mere om klimaledelse på Energistyrelsens hjemmeside www.sparenergi.dk.

Klimaledelse munder ofte ud i en klimastrategi.

Cookiepolitik