OJ Electronics A/S

OJ Electronics A/S blev etableret i 1964 og er i dag en af verdens førende producenter af gulvvarme og HVAC. OJ Electronics har hovedkvarter i Sønderborg, Danmark, hvor deres produkter er tilgængelige gennem distributører over hele verden. I dag beskæftiger OJ Electronics mere end 150 medarbejdere, der alle deler og lever i en kultur baseret på et fælles værdigrundlag.

Derfor er OJ Electronics ZEROcompany

OJ Electronics har valgt at blive ZEROcompany for at vise, at de er en ansvarlig virksomhed, som gør en aktiv indsats for at reducere CO2-udledningen til gavn for klimaet. Ambitionen er at udvikle de bedste og mest energieffektive produkter/løsninger, som imødekommer kundernes behov inden for styringer til gulvvarme og ventilation.

OJ Electronics vil vise, at de er en ansvarlig virksomhed, som gør en aktiv indsats for at reducere CO2-udledningen til gavn for klimaet.

OJ Electronics har udarbejdet følgende tre statements:

Grøn vision: OJ Electronics udvikler intelligente løsninger, som giver maksimal komfort med mindst muligt energiforbrug

Grøn politik: Bæredygtighed er for OJ Electronics en forretningstilgang, der stræber efter det bedst mulige resultat for forretningen, vore interessenter og for miljøet.

Konsekvens: OJ Electronics har en konstant ansvarlig afbalancering mellem økonomiske, menneskelige og miljømæssige hensyn i alle forretningsbeslutninger og processer.

OJ Electronics CO2-reduktion

 • Samlet CO 2 -reduktion på 46 % inden for to år (2010/11 - 2012/13).
 • Det seneste år reduceret med 35 % CO2. Svarende til 150 ton CO2.
 • Reduceret elforbrug det seneste år med 8,2 %.

Følgende energirenoveringer er udført

 • Analyseret energiforbruget
 • Køling af serverrum - fra aircondition til luft-til-luft
 • Udskiftning af cirkulationspumper
 • Optimering og effektivisering af produktionsapparater - gået fra fx fem arbejdsdage ved en maskine til tre
 • Tomgangsforbruget reduceret
 • Spændingsregulatorer på belysning i produktionshallerne
 • Involvering af medarbejdere og synliggørelse af succeser
 • Postkasse til idéer fra medarbejderne
 • Centimeter målebånd til illustration om virksomhedens CO2-udledning
 • Synliggørelse gennem nyhedsbrev om de gode tiltag
For at leve op til virksomhedens klimamålsætninger har OJ Electronics stor fokus på CO2 bevidst adfærd både internt og eksternt. Deres CO2 bevidste adfærd har blandt andet haft indflydelse på følgende forhold:
 • De foretrækker leverandører med CO2 bevidst adfærd, der understøtter deres grønne vision.
 • De udvikler den mest energieffektive løsning indenfor de givne rammer.
 • De forsøger til stadighed at mindske CO2-udledning med deres energieffektive produkter.
 • De måler deres energiforbrug for at spare CO2.
 • De bruger deres ressourcer med omtanke og sparer på el, vand og varme. De genbruger og sorterer affald, hvor det er muligt.

Ressourcer

 • OJ Electronics har både en intern og en ekstern klimaansvarlig.
 • OJ Electronics bruger i dag få ressourcer på at monitorere og vedligeholde deres energiregnskaber, så det er kun første etablerings år det har været ressourcekrævende.
 • Ressourceforbruget for de enkelte forbedrings projekter varierer meget. Nogle projekter udføres af eksterne håndværkere og nogle udfører OJ Electronics selv, men fælles for projekterne er, at de går efter den mest energieffektive løsning i forhold til investeringen.
 • Endvidere deltager OJ Electronics i relevante eksterne arrangementer og kurser for at få inspiration og skaffe ny viden.

En god investering

Den seneste investering har været automatisk spænding sænkningsanlæg på belysning i produktions- og lagerhal, som har givet en energibesparelse på ca. 40 % på 196 lysstofrør á 58 W / styk.

OJ Electronics regner med en tilbagebetalings tid på ca. 2 ½ år.

Værdiskabelse

Maksimal komfort med lavt energiforbrug

Som en markedsorienteret virksomhed, udvikler OJ Electronics produkter, der opfylder markedets krav om energieffektive løsninger, produkter, som giver maksimal komfort med mindst mulig energiforbrug. Deres mål er fortsat i fremtiden at være en væsentlig leverandør af energieffektive løsninger - og for at sikre, at deres kunder får så meget energi effektivitet for deres penge som muligt.

Læs mere om OJ Electronics her

20. november 2014

OJ Electronicss fremadrettede planer

OJ vil fremadrettet anvende betydelige ressourcer på udvikling af markedsorienterede produkter specielt med henblik på energibesparelse og CO2-reduktion. For at nå en besparelse på yderligere 5 %, vil de appellere til, at den gode energibevidste adfærd hos medarbejderne fortsætter, samt igangsætte nye energibesparende tiltag på belysning og ventilation.

Cookiepolitik