Helsam A/S

Helsam A/S er en 100 % danskejet grossistvirksomhed, som blev grundlagt tilbage i september 1985 af seks initiativrige helsekostbutiksejere - heriblandt Helsams direktør - Erik Schou.

Derfor er Helsam ZEROcompany

Helsam har valgt at blive ZEROcompany med ønsket om at:

 • Reducere den globale opvarmning,
 • skåne naturen,
 • opnå en omkostningsbesparelse ved reduktion af energi forbruget,
 • bidrage aktivt til et godt initiativ,
 • og fordi miljø bevidstheden er i tråd med de produkter vi formidler til forbrugerne

Helsams CO2-reduktion

Fra 2009 til 2013 har Helsam reduceret CO2-udledningen med 21 %.

Følgende energirenoveringer er udført

 • Ældre og energikrævende PC skærme er udskiftet til energibesparende fladskærme
 • Overvågning og styring af rumtemperaturer
 • Energieffektiv belysning
 • Ny passiv køling af serverrum
 • Genbrugsemballage anvendes så vidt muligt, som eksempel genbruges papkasser der ikke er beskadiget
 • Anvendelse af miljømærket papir fx Svanemærket
 • Én af de helt store indsatsområder har været medarbejderinvolvering og ændring af adfærd
 • Vandt i 2009 ProjectZeros goZERO kampagne - en medarbejderkonkurrence

Ressourcer

Helsam har fokus på området i alle deres handlinger i dagligdagen. Alle medarbejdere kommer med input og tager initiativer, når de ser besparelsespotentialer.

Værdiskabelse

At Helsam er en klimabevidst virksomheder bliver brugt i markedsføring over for forbrugerne. Helsam har ikke konkrete tal på, om det skaber øget forretning, men har en tro på, at det har det, da forbrugerne er blevet mere bevidste om nødvendigheden af at reducere udledningen af CO2.

Læs mere om Helsam A/S på deres hjemmeside her

20. november 2014

Helsams fremadrettede planer

 • Mål om at blive 100 % grøn virksomhed
 • Medarbejdere inddrages således at bevidstheden om miljøproblematikken styrkes med henblik på, at der også privat iværksættes initiativer til at nå det fælles mål for projektet
 • Der vil blive arbejdet på etablering af alternative energikilder
 • Eksisterende lyskilder vil løbende blive udskiftet med miljørigtige produkter
 • Udarbejdelse af miljøpolitik og klimastrategi

Cookiepolitik