Konsolideringscenter

Som et af de ni initiativer i den strategiske energiplan for grøn transport skal der etableres et konsolideringscenter, som skal være med til at undgå små leverancer med store lastbiler i byerne. Konsolideringscentret vil blive placeret i udkanten af byen, hvor små leverancer, som f.eks. fylder mindre end en palle, vil kunne blive leveret. Herefter vil alle de små leverancer blive samlet på en mindre varevogn og blive bragt ud til butikkerne og erhvervslivet i byen på en gang.

Fordelene ved at etablere et konsolideringscenter er bl.a. at minimere de trafikale udfordringer i bymidten, når last- og varebiler skal ind i byen for at aflevere varer flere gange om dagen. Der findes ikke konkrete tal på omfanget af enkle og små leverancer i Sønderborg-området.

CO2-besparelsen

Trafiktællinger viser, at der dagligt passerer mere end 1200 køretøjer med en længde på over 5,8 meter over Chr. X’s bro. Hvis det antages, at 5% af disse lastbiler kan overflyttes til et konsolideringscenter, vil CO2-udledningen kunne reduceres med mere end 120 tons årligt, hvis varerne fra centret bliver leveret med eldrevne varevogne.

Cookiepolitik