Grønne brændstoftyper

For at gøre den tunge transport grønnere er der i den strategiske energiplan for grøn transport udarbejdet et initiativ, som sætter fokus på de grønne brændstoftyper, der bl.a. dækker over biobrændstof, el og gas. Udover et øget fokus på de grønne brændstoftyper skal der også implementeres en grøn brændstof infrastruktur, så det ikke bliver en udfordring i forbindelse med etablering af CO2-venlige transportmidler.

Biobrændstoffer anvendes allerede

Siden 2010 er der sket en gradvis iblanding af biobrændstof i benzin og diesel. Denne gradvis iblanding betyder, at der nu ifølge EU-lovgivning iblandes 5,75 % biobrændstof for at føre transportsektoren imod en grønnere retning.

Biobrændstof er kendetegnet ved at være baseret på biomasse, som bl.a. stammer fra affald, produkter og restprodukter af en biologisk oprindelse. De mest almindelige biobrændstoffer er biogas, bioethanol og biodiesel. I 2017 blev de kollektive busser i Sønderborg-området omstillet til at anvende certificeret biogas, som på sigt skal produceres på et lokalt biogasanlæg.

Udfordringer

For at implementere transportmidler med grønne brændstoftyper er det nødvendigt, at teknologien udvikles, så både pris, lade- og tanketiden reduceres og rækkevidden øges. Der er dog i de seneste år sket en markant udvikling indenfor området, og flere fabrikanter satser allerede på de grønne alternativer.

Hvad er biogas?

Biogas produceres i store fælles biogasanlæg, hvorefter gassen bliver renset og derefter sendt ud i vores naturgasnet. Når biogassen er renset er den ligeså ren som almindelig naturgas og kan bruges til industriprocesser, gaskomfurer, opvarmning – eller ligesom i Sønderborg til grøn transport. Biogas produceres i en biologisk forgæringsproces, hvor biomasse som gylle, grønt affald, industriaffald og andet biologisk affald forgæres, indtil der dannes biogas.

Cookiepolitik