Tung transport

Tung transport er en betegnelse for alle køretøjer, som vejer mere end 3.500 kg og kan overordnet betegnes som lastbiler. I 2015 var der registret 757køretøjer over 3.500 kg, som svarer til 1,9% af områdets køretøjer.

Målinger viser dog, at mere end 5.800 køretøjer over 5,8 meter dagligt passerer kommunegrænsen, hvor det forventes at størstedelen er lastbiler. Differencen skyldes, at mange lastbiler er indregistreret ved transport- og logistikvirksomheder, som bl.a. er placeret i Padborg. I Sønderborg-området er der placeret 3 store virksomheder, Danfoss, Linak og Danish Crown, som dagligt modtager en del lastbiler Dertil kommer landbrugssektorens køretøjer og vareleverancer til butikker og erhverv.

Initiativer skal bidrage til en CO2-reduktion

I den strategiske energiplan for grøn transport er der udarbejdet ni initiativer, som skal bidrage med en CO2-reduktion indenfor den tunge transport.

Som en del af strategien skal der blandt andet sættes fokus på biobrændstoftyper til de tunge transportkøretøjer, hvor Sønderborg Kommune skal stille krav til samarbejdspartnernes valg af brændstof. Desuden skal der sættes fokus på, hvornår og hvordan vareleveringer sker, fordi leveringer ofte sker på tidspunkter med megen trafik, hvilket danner kø i byerne. Det betyder et øget brændstofforbrug, længere rutevarighed og færre vareleveringer. Ved at flytte vareleveringen til tidlig morgen eller sen aften kan der opnås en CO2-beparelse på 23%.

De ni initiativer

I den strategiske energiplan for grøn transport er følgende ni initiativer udvalgt inden for tung transport:

  • Fokus på brændstoftyper
  • Planlægge grøn infratruktur
  • Grøn brændstof infrastruktur
  • Carbon footprint i udbud
  • Konsolideringscenter
  • Miljøzoner i Sønderborg
  • Støjdæmpende aflæsseforhold
  • Quiet night delivery

 

Cookiepolitik