Ladestandere i boligorganisationer

I takt med at salget af elbiler stiger i Danmark, stiger også behovet for lademuligheder i boligorganisationer. Hvad end det er almene boligforeninger, andelsforeninger, grundejerforeninger eller private boligselskaber, er der mulighed for at lave fælles løsninger for kollektiv opladning. Er transportmidlet en elbil/plug-in hybridbil, kan en mangel på opladningsmuligheder have den konsekvens, at attraktive boliger fravælges.

Af ProjectZero

Det kan være svært for boligorganisationer at skabe et overblik over de mange muligheder, løsninger og forhold, som har betydning for en optimal kollektiv ladeløsning, som også sikrer, at beboerne får mest muligt for deres penge. 

På denne side har vi forsøgt at samle de informationer og de værktøjer, som er relevante i forbindelse med opsætning af ladeløsninger, til elbiler/plug-in hybridbiler, ved almene boligorganisationer.

Kom godt i gang 

Ved etablering af kollektiv opladning, som er både hensigtsmæssig og langtidsholdbar, skal boligorganisationen have afdækket behovet for opladning af elbiler i den enkelte boligafdeling. I den forbindelse kan der med fordel udsendes et spørgeskema i boligforeningen, som kan give et indblik i blandt andet:

 • Hvor mange beboer har allerede en elbil/plug-in hybrid, eller overvejer at anskaffe sig en i nærmeste fremtid. 
 • Hvorvidt har muligheden for at lade betydning for beboerens anskaffelse af en elbil/plug-in hybrid
 • Er der et behov for gæste p-pladser med lademuligheder 
 • Hvilke betalingsmetoder vil beboerne være tryg ved 
 • Beboernes kørselsmønster og behovet for ladetid 

Kend boligforeningens forhold 

Det er en god ide at igangsætte en forundersøgelse, som afdækker de forhold, som har betydning for etablering af lademuligheder. Til dette kan man gøre brug af en konsulent og/eller indgå kontrakt med en ladeoperatør. 

 • Parkeringsforhold 
  Hvis boligorganisationen har egne parkeringspladser, skal det besluttes om der ønskes frie eller faste pladser. Ved delte/frie parkeringspladser kan flere beboer deles om et ladeudtag, som er en fordel når det kommer til kollektiv opladning. Ved faste pladser får alle beboer deres eget ladeudtag.
   
 • Forsyningsforhold 
  I mange tilfælde kan man være heldig, at der er et uudnyttet forsyningsomfang på ejendommen, som kan anvendes til den kollektive opladning. Dette kan vurderes i samarbejde med en autoriseret elinstallatør og ladeoperatør. 
  For afdelinger med individuelle parkeringspladser ved boligerne bør det undersøges, om hver bolig har egen forsyning, eller boligerne deler forsyningen. Dette har betydning for evt. etablering af faste ladepladser, da forsyningskapaciteten skal være tilstrækkelig, når flere beboere får brug for at lade. 
   
 • Kabelføring
  Det bør undersøges, om der er mulighed for, at kabler kan føres fra strømtavle og til parkeringspladserne. Ved asfalterede, brostensbelagte og lignende parkeringsarealer bliver nedgravning af tomrør dyrere. 

Deling af ladestandere 

Det er vigtigt at gøre det nemt og overskueligt, hvis beboerne skal deles om ladestanderne. For at sikre rotation kan man evt. opsætte skilte om, at ladepladserne er forbeholdt elbiler under opladning med et maksimum på 4 timers parkering i tidsrummet 8-21. 

Etablering og finansiering 

Behovet for finansiering afhænger i høj grad af, hvilken form for etablering der vælges. Etablering af et ladeudtag kan, inklusiv installation og tilslutningsgebyr, koste mellem 15.000-30.000 kr. - prisen afhængiger af omkostningen ved evt. gravearbejde og kapacitetsudvidelser. Det er afgørende om der er en eksisterende forsyning, som man let kan få adgang til eller ej. Etableringen af ladestandere kan helt eller delvist finansieres ved hjælp af en huslejestigning, og der er mulighed for at undersøge, om der kan søges tilskud, f.eks. ved Bolig- og Planstyrelsen.

Drift 

Der skal tages stilling til om administration og drift af ladestanderne skal foretages af boligorganisationen eller en ekstern udbyder. I de fleste tilfælde er behovet for vedligeholdelse forholdsvis lavt. Hvis en ladeoperatør står for opstilling af foreningens ladestandere, kan driften varetages af denne operatør. Vigtigst er det, at der hurtigt kan sættes ind ved fejl, eksempelvis med telefonnummer til fejlmelding direkte ved ladestanderne. 

9. august 2022

Vejledning til boligorganisationer vedrørende opladning af elbiler

Udførlig vejledning udarbejdet af FDEL.dk 

/Files/dokumenter/2022/Vejledning-til-boligforeninger-2020-03-31.docx-2.pdf

Juridisk guide

Juridisk guide fra AlmenNet.dk, som skal give en grundlæggende indføring i de regler, muligheder og begrænsninger, som knytter sig til etablering af ladestandere i de almene boligorganisationer.

/Files/dokumenter/2022/Juridisk-guide.pdf

Elbiler
29-11-2017

...

Cookiepolitik