Delebilsordninger i landdistrikterne

Med få daglige busafgange i landdistrikterne er det ofte besværligt for indbyggerne i yderområderne at tage bussen til de daglige gøremål. Derfor vælger mange at købe deres egen bil, som giver friheden til at køre, når man har brug for det.

Det er en udfordring i forhold til at reducere CO2-udledningen på transportområdet, fordi mange biler er af ældre dato, og samtidig ligger Sønderborg Kommune over landsgennemsnittet med hensyn til biler pr. borger. Det er dyrt for kommunen at bevare busruterne i yderområderne på grund af det begrænsede antal passagerer. Undersøgelser viser, at brugere af delebilsordninger kører 30% mindre end bilister med egen bil. Desuden fjerner delebilsordninger mellem 4-5 biler på vejene.  

Det var blot nogle af årsagerne til etableringen af delebilsordninger i Kværs-Tørsbøl-Snurom og Lysabild og omegn, som begge fik stillet en landsbybil og landsbybus til rådighed. I Dynt-Skelde-Gammelgab blev der også etableret en delebilsordning, hvor borgerne fik stillet en landsbybil til rådighed. For at trække de unge ud til aktiviteter i landdistrikterne fik Sønderborg Student Foundation en countrycar, så de kan tage afsted, når de har tid og lyst.

Resultaterne

Ved at etablere delebilsordningerne i landdistrikterne viste resultaterne, at indbyggerne i områderne med delebilsordningerne oplevede en bedre transportfleksibilitet. I stedet for at supplere den kollektive transport blev delebilsordningerne dog brugt som erstatning...

Under forsøgsordningen sparede brugerne mere end 35.000 kilometer ved at benytte sig af samkørsel, hvilket giver en CO2-beparelse på 5.480 kg. CO2.

Du kan læse mere om forsøgsprojektet i publikationen Bæredygtige kollektive transportkoncepter i Sønderborg.

Hvad er en delebilsordning?

En delebilsordning er kendetegnet ved at flere har adgang til den samme bil, uden at de ejer bilen. Brugerne betaler kun for den tid de anvender bilen, og et fast kontingent, som skal bidrage til betalingen af de faste omkostninger. 

Delebiler er en fordel for borger, som kun har lejlighedsvis behov for en bil. Det vil sige at delebiler ikke henvender sig til pendler, eller borger som skal ud på længere ture.

Cookiepolitik