Bæredygtig transport

Den bæredygtige transport dækker over alle former for transport, hvor mennesket i sig selv er energikilden, som f.eks. cykling.

Bæredygtig transport spiller en vigtig rolle for, at CO2-udledningen inden for transportområdet kan reduceres, og samtidig har denne type transportmiddel mange fordele. 

  • Det er helt eller delvist CO2 neutralt
  • Det er lettere at komme rundt i byen
  • Der er minimale omkostninger til drift og vedligeholdelse.

Inden for bæredygtig transport spiller særligt cyklisme en vigtig rolle, da mange af de korte ture med bilen kan erstattes med cyklen..

Den strategiske energiplan for grøn transport

I den strategiske energiplan for grøn transport er der udvalgt seks initiativer, som bl.a skal sætte fokus på samarbejde med de lokale sportsklubber, så cykling til sport bliver mere attraktivt. Derudover skal en cykelpolitik på skolerne få børn og unge til at cykle mere hver dag.

Men samtidig skal infrastrukturen for cyklister udvikles med flere og bedre cykelparkeringer og etablering af grønne cykelbølger for cyklisterne.

De seks initiativer

I strategiske energiplan for grøn transport er følgende initiativer udvalgt inden for bæredygtig transport:

  • Cykel til sport - aktiv politik
  • Cykelpolitik på skolerne
  • Cykelvenlig belægning
  • Cykelambassadører
  • Grøn cykelbølge
  • Flere cykelparkeringer i byen

Cookiepolitik