Peter

Peter Rathje
Adm. Direktør

Peter har som adm. direktør det ledelsesmæssige ansvar for ProjectZero-sekretariatet.
Herudover er han også ansvarlig for presse, internationalt samarbejde og ZERObolig-projektet.

 

 

Læs mere om Peter her

Karin

Karin Lemtorp
Praktikant

Karin studerer en Bachelor i International Sales and Marketning Management på IBA i Kolding. I forbindelse med praktikopholdet skal Karin fokusere på en styrket inddragelse af Sønderborg-områdets borgere i relation til bl.a. indeklima.

 

Læs mere om Karin hér

Jens Christian

Jens Christian Moltke-Leth
Projektleder

Jens Christian arbejder som projektleder på ProjectZero-indsatserne, ZEROcompany og ZERObutik. I samarbejde med stakeholderne, har Jens Christian til opgave at fremme CO2-reducerende tiltag i området. Dermed vil Roadmap2025 være i fokus.

 

Læs mere om Jens Christian hér

Kristina

Kristina Bozhkova
Projektleder

Kristina arbejder som projektleder med ProjectZero´s internationale udviklingsprojekter. Netværkskoordinering og udvikling i EU Horizon SmartEnCity projektet er en af Kristinas hovedopgaver. Derudover arbejder Kristina bl.a. med konference-udvikling og digitaliseringsplatforme.  

Læs mere om Kristina her

Allan

Allan Pilgaard-Jensen
Business Development Manager 
ProjectZero Business

Allan Pilgaard-Jensen er tiltrådt en nyoprettet stilling med ansvar for at skabe grøn vækst og arbejdspladser som en integreret del af Sønderborgs rejse mod CO2-nullet i 2029. 

Læs mere om Allan hér

Charlie

Charlie Lemtorp

Projektleder 

Charlie Lemtorp har fokus på ProjectZeros ZERObyg-program, med henblik på at styrke håndværkernes inddragelse og aktive deltagelse i Sønderborgs klima-omstilling.

Læs mere om Charlie hér

 

Vivian

Vivian Krøll
Projektleder

Vivian arbejder med borgerinvolvering i forbindelse med EU-projektet SmartEnCity.

 

 

 

Læs mere om Vivian her

Ruth

Ruth Nielsen
Projektansat

Ruths opgave at styrke beboer-inddragelsen på tværs af kommunens seks boligforeninger. Målsætningen er at få etableret et ”grønt ambassadørkorps” i forbindelse med energirenoveringer..


 

Læs mere om Ruth hér

Cookiepolitik