Hvem står bag ProjectZero?

 

ProjectZero blev i 2007 etableret som et offentligt privat partnerskab af SE, Bitten & Mads Clausens Fond, Sønderborg Kommune, DONG Energy og Nordea-fonden.

Læs mere om Bitten og Mads Clausens Fond her

ProjectZero er forankret i ProjectZero-sekretariatet, som koordinerer og katalyserer projektudvikling og implementering, monitorerer og rapporterer effektskabelsen og kommunikerer de gode omstillings-historier fra borgere, virksomheder etc. Sekretariatet deltager ligeledes, finansieret af EU, i europæiske energi- og klimaprojekter med henblik på at styrke byernes deltagelse i omstillingen – på tværs af Europa.

 

Fonden

ProjectZero er juridisk overordnet forankret i Project Zero-Fonden, som i 2008 blev etableret med indskud fra SE, Bitten & Mads Clausens Fond, DONG Energy og Nordea-fonden.

Bestyrelsen er konstitueret for en 4-årig periode som følger per. 4. april 2018:

Lars Tveen (formand), udpeget af Bitten & Mads Clausens Fond

Erik Lauritzen (næstformand), udpeget af Sønderborg Byråd

Kjeld Stærk, udpeget af Bitten & Mads Clausens Fond

Henrik Bindslev, udpeget af SDU Syddansk Universitet

Tage Petersen, udpeget af Sønderborg Byråd

Bente Holm Skylvad, udpeget af Fondens bestyrelse

Tom Hartvig Nielsen, udpeget af Fondens bestyrelse

Læs mere om Fondens lovpligtige redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens §77a her

 

Bestyrelsen

Project Zero A/S udgør den operative del af ProjectZero-strukturen, fokuseret på at omsætte strategier til handleplaner og den efterfølgende eksekvering. Project Zero A/S har sin egen bestyrelse, udpeget årligt af Project Zero-Fonden.

Project Zero A/S bestyrelsen er konstitueret som følger per. 29. marts 2019:

Hans Lehmann, (formand), vicedirektør, EUC Syd

Aase Nyegaard (næstformand), formand, Teknik & Miljøudvalget, Sønderborg Kommune

Kjeld Stærk, VP Executive Projects, Danfoss

Jan Mortensen, forretningsfører, Nordborg Andelsbolig Forening

Morten Vestergaard, underdirektør, Broager Sparekasse

Hans Erik Kristoffersen, direktør, Sonfor

 

ProjectZero sekretariatet

ProjectZero-sekretariatets medarbejdere eksekverer i samarbejde med områdets interessenter de godkendte handleplaner og projekter. Sekretariatet ledes af sekretariatschef Peter Rathje. Sekretariatet har kontor på Alsion i Sønderborg.

ProjectZero
Alsion 2
6400 Sønderborg

Adm. direktør Peter Rathje
+45 4040 8636 
peter.rathje@projectzero.dk 

 

 

Cookiepolitik