Om ProjectZero

ProjectZero er Sønderborgs vision om, gennem omstilling af energisystemet, at reducere områdets CO2-udledning til NUL i 2029 og samtidig skabe nye kompetencer og grønne jobs. Udgangspunktet er knap 700.000 ton CO2-udledning i 2007, svarende til ca. 9,2 ton CO2 per indbygger.

Gennem læring, holdningsbearbejdning, byudvikling, energirenovering af boliger og erhvervsudvikling sætter Sønderborg-området fokus på effektiv energianvendelse og vedvarende energiforsyning baseret på områdets egne ressourcer. Effektivisering af energianvendelsen knytter sig til bl.a. bygninger, belysning, apparater/proces-udstyr, transport m.v. De vedvarende energikilder omfatter vind, sol, biomasse, geotermi, jordvarme etc. høstet i Sønderborg-området. Løsningerne skal være smarte, bygge på borgerinddragelse, data/styring og bakke op om effektiv ressourceanvendelse.

ProjectZero visionen omfatter dermed alle energirelaterede CO2-udledninger som knytter sig til energiproduktion og energiforbrug. ProjectZero-visionen omfatter ikke importerede varer og transport udenfor Sønderborg-området, men ProjectZero-tænkningen forventes at katalysere relaterede indsatser på disse områder.

ProjectZero-visionen er for Danmark og resten af verden et demonstrationsprojekt for, hvordan man for et helt område gennem ansvarlighed, samarbejde og handlinger på samme tid reducerer CO2 og skaber nye kompetencer og grøn jobvækst lokalt.

Lær mere om ProjectZero-visionen gennem SLTV´s 15 afsnit store serie ”Den store omstilling” optaget i 2018 med journalist Claus Elgaard som redaktør.

Visionen er skabt af tænketanken Futura Syd i 2007 og bakkes op af et enigt byråd samt en række offentlig-private partnere med Bitten & Mads Clausens fond i spidsen.

 

Se filmen om hvordan ProjectZero startede:

 

Det vil vi

Vi vil i samarbejde med Sønderborg-områdets borgere og virksomheder omstille og gøre områdets energisystem CO2-neutralt 20 år før resten af Danmark.

ProjectZero er hele Sønderborg-områdets vision, fokuseret på hvordan man gennem ansvarlige handlinger reducerer den energi-relaterede CO2-udledning til NUL senest i 2029 og samtidig skaber nye kompetencer og grønne arbejdspladser.

ProjectZero-visionen vil katalysere andre ændringer i adfærd m.v. med henblik på at understøtte kommunens bæredygtighedsambitioner.

 

Det når vi

Siden 2007, da Sønderborg Byråd vedtog visionen om at blive CO2-neutral, er der skabt i hundredvis af nye grønne arbejdspladser.

Sønderborg-området har med udgangen af 2020 reduceret CO2-udledningen med 51,80 %.

I 2025 skal udledningen være reduceret med 75% i forhold til 2007. Omstillingsrejsen er beskrevet i Roadmap2025. De 50 konkrete projekter er beskrevet her.

Det endelige mål er i 2029 at blive CO2-neutral og hermed have udfaset knap 700.000 ton CO2 i forhold til projektets start i 2007.

 

Det gør vi

ProjectZero-projektet bygger på at den enkelte borger og virksomhed tager øget ansvar for egne handlinger.

Forudsætningen for dette er, at den nødvendige viden og motivation er tilstede og at det er nemt at deltage. I områdets skoler og institutioner lærer børn og unge fra vuggestue til Ph.d. om klima, innovation og bæredygtighed. Siden 2007 har vi udviklet en række platforme, som gør det nemt og attraktivt for boligejere, beboere, lejere, butikker, virksomheder, skoler, sportsfaciliteter m.v. at træde ind i projektet, spare på energien og omstille forbruget til vedvarende energi.

Fundamentet er Masterplan2029, der udstikker de overordnede rammer for at skabe et CO2-neutralt energisystem i Sønderborg-området i 2029, Roadmap2025 som viser vejen til 75 % reduktion i 2025 i forhold til 2007.

ProjectZero-sekretariatet katalyserer omstillingen gennem analyser, udvikling af handleplaner (Roadmaps), konkretisering af projektforslag og implementering, monitorering, rapportering, events og kommunikation m.v.

 

Den store omstilling

I 2018 lavede Sønderborg Lokal TV en serie omkring ”Den Store Omstilling”. Seriens15 afsnit fortæller om Sønderborg-områdets rejse imod et CO2-neutralt område i 2029. Se afsnittene her

Cookiepolitik