Masterplan2029

Sønderborg-området skal ramme CO2-nullet i 2029, og derfor har ProjectZero på vegne af byrådet koordineret udarbejdelsen af den nye Masterplan2029, der beskriver, hvordan området kommer i mål. Byrådet har godkendt masterplanen på møde den 22. december 2021

Sønderborg-området er blandt verdens frontløbere med CO2-reduktion, og gennem arbejdet i ProjectZero er CO2-udledningen i Sønderborg Kommune reduceret med 51,7 pct. siden 2007. For at ramme CO2-nullet i 2029 har ProjectZero udarbejdet Masterplan2029, der beskriver, hvordan det skal ske.
 

Effektivisering gennem et integreret energisystem

Byrådet i Sønderborg Kommune har netop godkendt masterplanen med tilhørende handleplaner, og det glæder borgmester Erik Lauritzen.

 - Masterplanen viser, at det kræver mange, forskellige løsninger for at komme i mål. Det overordnede svar er integrerede energisystemer, hvor forskellige energikilder og sektorer kobles sammen i et fleksibelt kredsløb, der arbejder sammen. Det betyder, at vi fortsat skal arbejde med energieffektivisering og elektrificering i boliger og erhverv gennem renoveringer, konvertering til fjernvarme og varmepumper. Vi skal derudover skabe grøn transport gennem flere elbiler samt grønne projekter inden for transportsektoren. Der er også behov for at investere i biogas, vindmøllepark, Power-to-X og fjernvarme, og så skal vi blive endnu bedre til bruge overskudsvarme fra produktioner til fjernvarme. Blot for at nævne nogle af de vigtigste indsatsområder, siger Erik Lauritzen i forbindelse med Byrådets godkendelse af Masterplan2029.


Fokus på fire hovedindsatser

Handleplanen har fire hovedindsatser:  

  1. Energieffektivisering og elektrificering i boliger og erhverv – renoveringer, konvertering til fjernvarme og varmepumper samt elektrificering af lav og mellem varme.
  2. Grøn transport og konvertering til el-biler – øget brug af grøn transportform, elbilers stigende andel af nybilssalget.
  3. Anlægsinvesteringer i biogas, vindmøllepark, Power-to-X (PtX) og fjernvarme – energiprojekter som er indbyrdes afhængige og derfor kræver stærk integration og koordineret indsats.
  4. Sektorkobling – Unikt og helhedsintegreret energisystem via optimal brug af:
    1. Overskudsvarme fra produktionsprocesser, der kobles på fjernvarme og kan bruges til rum- og vandopvarmning.
    2. PtX, hvor brint sammen med CO2 kan omdannes til grønt brændstof gennem brugen af elektricitet og biomasse

Samarbejde er forudsætning for at nå målet i 2029

I masterplanen kommer der fokus på at sikre den mest omkostningseffektive vej til nullet, og det sker gennem de specifikke handleplaner, som er udarbejdet for ”hotspot” indsatsområderne.

 - ProjectZeros Masterplan2029 er udarbejdet med inddragelse af mere end 70 lokale eksperter og interessenter, og på Byrådets vegne vil jeg gerne sige tak til alle, der har bidraget til masterplanen det sidste års tid. Deres input, viden og kompetencer er afgørende for at nå resultatet. Det bliver svært, og vi skal alle løfte i flok for at komme i mål. Men vores fokus på det lokale samarbejde om udvikling og implementering af de grønne løsninger har gjort, at vi er flere skridt foran andre, og det er derfor, at interessen for Sønderborgs klima- og energiarbejde er stort, siger borgmester Erik Lauritzen.


Grøn strøm og biogas er forudsætninger for at kunne producere Power-to-X

Det fremgår af Masterplan2029, at etableringen af Lillebælt Syd Vindmøllepark og adgangen til grøn strøm uden afgifter fra elnettet er en nøgleforudsætning for at kunne realisere målet om CO2-neutralitet i 2029. Strømmen fra vindmølleparken samt biogas er afgørende for at kunne arbejde videre med løsningerne inden for PtX og sektorkobling.  

Masterplan2029 konkretiseres gennem specifikke handleplaner. Handleplanerne for de 12 hotspots er udarbejdet med inddragelse af eksperter og lokale aktører. Tre nye hotspots er defineret, og der vil primo 2022 blive udarbejdet handleplaner for disse.

 

IEA holder topmøde i Sønderborg i juni 2022

De høje ambitioner og handlekraft er årsagen til, at Det Internationale Energiagentur holder deres store årlige konference i Sønderborg i 2022. Det er anden gang den placeres uden for Paris, og konferencen kommer til at betyde besøg af over 400 politikere og embedsfolk fra 50 lande, der alle skal se på Sønderborgs energi-værktøjskasse til gavn for klimaet.

Masterplan2029 – klimafilm, website og kort fortalt folder

Læs mere om perspektivet bag Masterplan2029-projektet og ambitionen om at sætte nye grønne fingeraftryk på verden på www.projectzero2029.dk.

Den udarbejdede film og website viser status for Sønderborgs klimaindsatser samt forudsætningerne for at komme helt i mål i 2029.

Den udarbejdede Masterplan2029-folder fortæller i korte træk hvordan Sønderborg-området kommer helt i mål i 2029 samt den relaterede vækstskabelse.

Læs Masterplan2029 kort fortalt folder her.

Læs mere om Masterplan2029 og dens indsatsområder her.

Hvorfor Masterplan2029?

Mere end 100 lokale eksperter og interessenter skabte i 2018 Roadmap2025; ProjectZero´s køreplan mod 75% CO2-reduktion i 2025.

I 2021 har ProjectZero og de mange lokale deltagere fået hjælp fra BCG Boston Consulting Group (BCG) til at planlægge hele vejen til nullet i 2029 og sikre robuste handleplaner for indsatsområderne. Det handler om at sikre, at nullet realiseres i 2029 på den mest omkostningseffektive måde inden for energi, boliger, erhverv og transport, herunder ikke mindst at udnytte mulighederne på tværs af sektorer.

I 2018 savnede Sønderborg en national rammesætning med ambitiøse nationale mål og handlinger. Den fik vi med Klimalovens vedtagelse i 2020. EU har med Green Deal, Bauhaus og Renovation Wave sat en ambitiøs overlægger for EU´s klimaindsatser, som allerede nu skaber krydspres på virksomhedernes produktion og energianvendelse, landbruget, finansverdenen m.v. - og ultimativt understøtter borgernes klimarejser på bolig, transport, fødevarer, forbrug etc.

Teknologierne er blevet mere modne og billigere, men bygger stadig på energieffektivitet, undgå/udnyttelse af spild imellem sektorer (sektorkobling) og smart/intelligent indfasning af energi fra vind, sol og biomasse. Nyt er behovet for at producere syntetiske (Power-to-X) brændstoffer til den tunge transport.

Masterplan2029 har behandlet disse udfordringer og gennem diskussioner i de relaterede ”hotspot” arbejdsgrupper sikret en robust og omkostningseffektiv rejseplan for den resterende Sønderborg rejse mod nullet i 2029. 

Cookiepolitik