Støtte til solceller


Støtte til solceller

Det er stadig attraktivt at installere solceller og en ny solcellepulje åbner muligheder for at få del i forhøjede afregningssatser. Men det gælder om at være klar på aftrækkeren og få sin ansøgning af sted, når Energinet.dk åbner op for ansøgninger.

Boligforeninger, virksomheder og private, der går i solcelletanker, kan se frem til gode vilkår og forhøjede satser for den producerede strøm med en ny solcellelov, der lige nu afventer EU-kommissionens godkendelse. Derfor er reglerne om puljen endnu ikke sat i kraft, men det forventes at ske indenfor et par måneder.

Nye afregningstariffer i ny solcellepulje

Den kommende pulje til solcelleanlæg er på 20 MW pr. år, hvilket svarer til 3300 solcelleanlæg á 6 kW fordelt i hele landet. Denne gang er puljen begrænset til private/lejere, boligforeninger og solcellelaug, det vil sige at kommuner, erhverv og organisationer ikke kan ansøge.

Den nye pulje er delt op i tre underpuljer, hvor laug og boligforeninger også tilgodeses.

 • Underpulje 1
  10 MW pr. år er dedikeret til tilslutning af egen forbrugsinstallation i en husstand
 • Underpulje 2
  5 MW pr. år er dedikeret til fælles anlæg organiseret i laug - uden nettoafregning
 • Underpulje 3
  5 MW pr. år er dedikeret til fælles anlæg, der kun nettoafregner fælles forbrug

  Her ses et skema med afregningstariffer i øre/kWh for strøm leveret til nettetUnderpulje 1

10 MW pr. år er dedikeret til tilslutning af egen forbrugsinstallation i en husstand

 • tilsluttet egen forbrugsinstallation
 • max 6 kW pr. husstand
 • gælder også for andelshavere / lejere m.m.

Loven om de forhøjede satser kan først træde i kraft i det omfang og fra det tidspunkt som følger af EU Kommissionens godkendelse efter statsstøtte reglerne.

Følg med på Energistyrelsens hjemmeside

Underpulje 2


5 MW pr. år er dedikeret til fælles anlæg organiseret i laug - uden nettoafregning


 • solcellelaug
 • ejet af flere fysiske personer i forening
 • lige andel, lige indflydelse og lige hæftelse
 • evt. gennem en selvstændig juridisk enhed
 • ingen nettoafregning
 • max. 6kW pr. medejer
 • kun en medejer i hver husstand
 • bopæl højst 2 km. fra nettilslutningspunktet
 • må ikke eje andre solcelleanlæg

Loven om de forhøjede satser kan først træde i kraft i det omfang og fra det tidspunkt som følger af EU Kommissionens godkendelse efter statsstøtte reglerne.

Følg med på Energistyrelsens hjemmeside

Underpulje 3


5 MW pr. år er dedikeret til fælles anlæg, der kun nettoafregner fælles forbrug

 • fælles anlæg, der kun nettoafregner
 • ejet af boligforening el. lign.
 • max. 6kWpr. tilknyttet boligenhed
 • tilsluttet ejendommens egen forbrugsinstallation, som udelukkende forsyner fælles forbrug
 • beboerne må ikke samtidig eje solcelleanlæg tilsluttet boligen eller eje andele i andre fælles solcelleanlæg

Loven om de forhøjede satser kan først træde i kraft i det omfang og fra det tidspunkt som følger af EU Kommissionens godkendelse efter statsstøtte reglerne.

Følg med på Energistyrelsens hjemmeside

5. december 2014

TEMAaften om solceller

I foråret 2014 var ProjectZero vært ved et informationsmøde om solceller. Nicolai Faaborg Andresen fra ATsolar, ledte tilhørerne igennem 2 timers viden om solceller og om hvilke regler der nu gælder for egenproduktion af strøm og hvilke regler og fordele der er udsigt til.

Se aftenens informationsmateriale her

 

 

CO2 regnskab

Solcelleanlæg producerer CO2-fri energi, hvis man alene ser på produktionen. Helt CO2-fri er der ingen anlæg der er, idet der anvendes energi til fremstilling, transport og montage af anlægget. Afhængig af anlægstype, placering og montage skønnes det, at solcelleanlæg tjener sit eget CO2-forbrug hjem efter få år i form af sparet CO2 ved den energiproduktion som solcelleanlægget erstatter

Cookiepolitik