Vindmøller og helbred

Sundhedsministeren har igangsat en undersøgelse af de potentielle helbredsmæssige risici ved vindmøller. Undersøgelsen forventes afsluttes ultimo 2015.

Realiseringen af Sønderborg Kommunes temaplan afventer sundhedsministerens redegørelse ultimo 2015 og byrådets politiske behandling af denne

Læs her nedenfor mere om vindmøller og helbred:

Der ses i pressen og blandt borgere en stigende bekymring over potentielle helbredsmæssige risici der kan være ved at være nabo til en vindmølle.

Virksomheden Delta (der er internationalt anerkendte eksperter indenfor akustik og støj og dansk GTS institut) udarbejdede i 2011 en rapport for Sundhedsstyrelsen om "Sammenhængen mellem vindmøllestøj og helbredseffekter". Af rapportens resumé fremgår det at:

"Der er ikke fundet en direkte sammenhæng mellem stress og støjniveau. Derimod er der fundet signifikante sammenhænge mellem stresssymptomer og støjgene. I eksisterende undersøgelser er der ikke fundet signifikante sammenhænge med kroniske lidelser, diabetes, højt blodtryk og hjerte-kar sygdomme. […]

Der er i litteraturen rapporter om fænomener, som kaldes vibro-akustiske sygdomme og vindmøllesyndromet, uden at der dog er vist en kausal dosis-respons sammenhæng eller udført undersøgelser, hvor der er sammenlignet med kontrolgrupper. Disse fænomener anses ikke for reelle for møller. […]

På det foreliggende grundlag er der ikke vist direkte helbredseffekter pga. vindmøllestøj, dog er der konstateret sammenhæng imellem støjgener og stresssymptomer.

Skygger fra de roterende vinger er generende når det forekommer, men kan ikke fremkalde epileptiske anfald."

Læs hele rapporten her.

Internationale undersøgelser

En række internationale undersøgelser har også studeret de potentielle helbredseffekter af vindmøllestøj.

Download og læs en undersøgelse fra det internationale fagblad Environmental Health her (på engelsk).

Et uafhængigt ekspertpanel, med deltagelse fra blandt andet Harvard Medical School, udgav i januar 2012 en undersøgelse af de potentielle helbredseffekter ved vindmøller. Download og læs rapporten her (på engelsk).

5. december 2014

Cookiepolitik