Lokalt (med)ejerskab

Landbaserede vindmøller i Sønderborg Kommune giver lokale kræfter mulighed for at investere i Sønderborg-områdets grønne fremtid.

Det er ikke kun de enkelte lodsejere og initiativtagere til vindmølleprojekterne der har mulighed for at investere i vindmøllerne. Køberetsordningen giver naboer til vindmølleprojekter muligheden for at blive medejere ved at købe andele i et vindmøllelaug.

Køberetsordning

Opstilles nye vindmøller med en totalhøjde på 25 meter eller derover, skal mølleopstilleren, inden opstillingen påbegyndes, udbyde mindst 20 procent af ejerandelene heri til de personer over 18 år, der ifølge Folkeregisteret har fast bopæl i en afstand af højst 4,5 kilometer fra opstillingsområdet. Kan ikke samtlige mindst 20 procent af ejerandelene afhændes til personer med fast bopæl inden for 4,5 kilometer fra opstillingsområdet, skal personkredsen udvides til at omfatte alle kommunens borgere over 18 år.

Grøn ordning udløser tilskud

I forbindelse med den grønne ordning ydes tilskud med et beløb, svarende til 0,4 øre pr. kWh for 22.000 fuldlasttimer for hver vindmølle, der opstilles og nettilsluttes. Det betyder, at eksempelvis opstillingen af en enkelt 3 MW vindmølle udløser et samlet tilskudsbeløb på 264.000 kroner, der kan anvendes til anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige og rekreative værdier i kommunen samt til kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger mv. med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen.

5. december 2014

Cookiepolitik