Hvorfor skal der opstilles flere vindmøller?

Danmark stiller om til et fossilfrit samfund med udfasning af olie, gas og kul senest i 2050. Vindenergi indgår som den vigtigste ressource i den nationale handlingsplan Vores Energi. Vindmøller bør opstilles både på land, kystnært og til havs.

Opstilling af møller på havet er mere end 47 % dyrere end opstilling på land, derfor ønsker Folketingets partier primært at fremme opstillingen på land. Rammerne for opstilling kystnært indgår i de igangværende energiforhandlinger og det er derfor op til det samlede Folketing at beslutte rammerne for de kystnære møller.

Sønderborgs ProjectZero er på forkant og foreskriver ligeledes grøn energi fra vind som den vigtigste ressource, ligesom ProjectZero ønsker at realisere det kystnære Lillegrund-projekt.

Læs hvorfor vindmøller skal stå både til lands og på havet her.

Læs om kystnære vindmøller ved Als her.

5. december 2014

Cookiepolitik