ARV

Sønderborg Andelsboligforening er dansk omdrejningspunkt for nyt EU-projekt med fokus på det integrerede energisystem. Nye værktøjer skal integrere energisystemerne lokalt - og spare energi og penge for beboerne. 

Læs mere i pressemeddelelsen.

Kort om ARV-projektet

 • ARV har 35 partnere i syv lande; Danmark, Norge, Holland, Italien, Tjekkiet, Belgien og Spanien. NTNU, Norges teknisk-naturvidenskabelige Universitet, leder projektet.
 • ARV-projektet starter 1. januar 2022 og slutter ultimo 2025.
 • ARV etablerer seks demo-projekter i seks byer for at undersøge, hvordan man skaber klima-positive cirkulære fællesskaber til gavn for klimaet og nuværende og kommende generationer. 
 • Gennem innovative digitale værktøjer og brug af data vil ARV koble beboernes deltagelse, bygningerne og energisystemet sammen for at udnytte fleksibiliteten i energisystemet.
 • ARV skal også udvikle og teste energieffektive og cirkulære løsninger til og i byggeindustrien og give forslag til retningslinjer og politiske rammer, der vil fremskynde energirenoveringer.
 • ARV vil arbejde med cirkulær økonomi gennem automatiseret brug af livscyklusanalyser, LCA, digitale logbøger og materialebanker.
 • Løsningerne skal være lette at forstå og bruge for alle interessenter, fra producenter til slutbrugere, ligesom løsningerne skal være skalérbare, så de kan anvendes andre steder.
 • Danmark deltager med seks partnere; Sønderborg Kommune repræsenteret af klimapartneren ProjectZero, SAB - Sønderborg Andelsboligforening, Danfoss A/S, it-virksomheden ENFOR i Holte, EU Digital Innovation Hub – Center Denmark i Fredericia samt DTU med institutterne DTU Compute og DTU Byg.
 • ARV-projektet har fået tilsagn om 20 millioner euro i støtte fra EU’s Green Deal, cirka 150 millioner danske kroner – heraf går omkring 21,5 millioner kroner til de danske partnere.
 • ARV-projektet er navngivet efter det norske ord ’arv’, der har samme betydning som i Danmark.
 • Projektet starter 1. januar 2022 og slutter ultimo 2025.
 • Læs mere om projektet på deres hjemmeside

20. januar 2022

Cookiepolitik