Energitilskud

Når du energirenovere din bolig, er du berettiget til et energitilskud, som økonomisk støtte til dit projekt. Gennem energitilskuddet har du muligheden for at spare mange tusind kroner på investeringen. Husk dog, at du skal søge om dit energitilskud inden du påbegynder din energirenovering.

Du, eller din håndværker, kan indberette din energiforbedrende renovering og få et kontant tilskud.

 

Energiselskaberne i Danmark har fået til opgave at sørge for, at vi alle sammen sparer på energien og dermed nedbringer CO2-udslippet. Derfor vil energiselskaberne gerne købe dine energibesparelser, du får når du energirenoverer.

Tilskuddet gavner både din bolig, din pengepung og vores fælles CO2-udledning. Tilskuddet kan variere fra 500 kr. helt op til 10.000 kr. alt efter hvilken slags energiforbedring der er tale om. Energitilskuddet beregnes ud fra det antal kWh, der spares det første år.

 

Hvordan får jeg udbetalt mine energibesparelser?

Kontakt din lokale håndværker og få et tilbud på den ønskede energirenovering - undersøg om håndværkeren iberegner energitilskud i tilbuddet på renoveringen.

Ansøgning om energitilskud skal ske, inden du siger ja til tilbuddet fra håndværkeren. Det er også muligt at få energitilskud, hvis du foretager renoveringen selv.

På www.energisparesiden.dk findes flere muligheder, hvor du kan ansøge om tilskud til dine energibesparelser.

Der må kun søges om tilskud til den samme energibesparelse én gang og ét sted. Du kan altså ikke søge energitilskud flere steder, når du har ansøgt ét sted.

 

Energibesparelsen bliver indberettet til Energistyrelsen som dokumentation for at energiselskabet har hjulpet dig med at nedbringe dit energiforbrug.

På SparEnergi's hjemmeside kan du læse om hvordan du søger om energitilskud og håndværkerfradrag, se mere her.

Hvad gives der tilskud til?

Der gives tilskud til både små og store renoveringer, som bidrager til at sænke energiforbruget.

 

Du kan blandt andet få energitilskud til:

Varmeanlæg – f.eks. varmepumper, fjernvarme og jordvarme

Isolering – f.eks. hulmur-, lofts- og kælderisolerin

Vinduer og døre – skift til energispareruder

Isolering af rør

Belysning

Læs mere her

Du kan læse mere om energitilskuddet her

Ikke alle boligejere er klar over at der er tilskud at få, når vinduerne skiftes eller hulmuren isoleres... Men sæt ikke renoveringen i gang før der er søgt om tilskud.

Så meget kan du få i tilskud


En villa fra 1960 som opvarmes med fjernvarme, kan bare ved at blive hulmursisoleret
spare 7.874 kWh/år.

Det giver et tilskud på 1.970 kroner!

Cookiepolitik