Tilskud og fradrag

Når du energirenoverer dit hjem eller skifter varmekilde, har du mulighed for at søge tilskud fra Bygningspuljen. Den dækker som udgangspunkt ca. 30 % af dine renoveringsudgifter, hvilket kan være ganske store tilskud. Tilskuddet beregnes på baggrund af det oplyste boligareal på BBR.

Nyt om bygningspuljen - September 2021

Ønsker du at gøre brug af bygningspuljen, som åbner den 28. september, kan du gense hvad du skal være opmærksom på 

Følg også med på SparEnergi.dk/tilskud

 

Hvordan får du del i Bygningspuljen

Her kan man se og høre mere om hvordan man søger tilskud:


Vær opmærksom på at beløbende ikke længere er retvisende. 

De 5 mest stillede spørgsmål i forbindelse med informationsaftenen:

- Hvad skal jeg have klar inden puljen åbner?

Svar: Søger du tilskud fra Bygningspuljen til alt andet end en varmepumpe, skal du have et gyldigt Energimærke, tinglysningsattest og evt. et tilbud fra en håndværker for at være klar. Du kan med fordel, også på forhånd udfylde denne tro- og loveerklæring.

- Hvordan kan jeg se om det er et klasse 1 eller klasse 2 vindue?

Svar: På sparenergis hjemmeside er der en positivliste for vinduer, hvor du kan se om det er klasse 1 eller 2. Du finder listen her.

- Kan jeg få tilskud til en varmepumpe i et fjernvarmeområde?

Svar: Nej, det kan du ikke.

- Må jeg igangsætte opgaven med det samme?

Svar: Du må ikke sætte opgaven i gang før du har modtaget et tilsagn om tilskud.

- Hvordan kontakter jeg Sønderborg kommunes Kvik-Café?

Svar: Kvikcafeen kan træffes telefonisk på 8872 4082 eller på mail byg-bolig@sonderborg.dk 

 

Tilskud

For at kunne søge om tilskuddet, skal der foreligge et gyldigt energimærke, og så skal bygningen være registreret som helårsbolig i BBR. Det er ligeledes afgørende at du ikke har igangsat renoveringen før du har fået tilsagn om tilskud.

Der åbnes op for Bygningspuljen 3 gange årligt efter først til mølle-princippet. Du kan læse mere om Bygningspuljen på Sparenergis hjemmeside. Det har tidligere været håndværkeren som søgte tilskuddet på dine vegne, men det er nu ændret således du selv skal søge.

Følg denne guide til at søge tilskud eller se ZEROboligs Charlie Lemtorp fortælle om tilskuddene i denne video.

Hvad gives der tilskud til?

 • Udvendig isolering af ydervæg for massiv ydervæg, let ydervæg og ydervæg i kælder. Ikke hulmur.
 • Efterisolering af tag og loft, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag
 • Isolering af terrændæk
 • Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk
 • Udskiftning af facadevinduer
 • Udskiftning af yderdøre med en glasandel på minimum 70 %
 • Udskiftning af ovenlysvinduer
 • Montering af forsatsramme eller koblet ramme på eksisterende eller nyt vindue med 1 lag glas
 • Konvertering til luft-til-væske varmepumpe
 • Konvertering til jord-til-væske varmepumpe
 • Etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding med varmeveksler
 • Varmegenindvinding fra afkastluften ved udsugning via varmepumpe
 • Konvertering til vandbårent rumvarmeanlæg


Puljen er dog begrænset, både tids- og beløbsmæssigt og du kan i stedet gøre brug af Håndværkerfradraget, som fra 2021 er fordoblet. Håndværkerfradraget, også kaldet BoligJobordningen, har til formål bl.a. at mindske omfanget af sort arbejde og styrke beskæftigelsen i særligt små og mellemstore virksomheder.

Læs mere om hvad Håndværkerfradraget dækker her.

Det er vigtigt at bemærke, at det ikke er muligt at kombinere Bygningspuljen med Håndværkerfradraget. 

 

Betingelser for at få håndværkerfradrag

 • Du skal have almindelig skattepligt i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af det år, hvor arbejdet blev udført.
   
 • Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan dele fradraget uanset, hvem der har betalt. Hver ægtefælle/samlever kan i 2021 få fradrag for op til 25.000 kr. for både håndværkerydelser (12.500 i 2020) og serviceydelser (6.200 kr. i 2020). Beløbet overføres ikke automatisk, så indtast hver jeres andel i jeres årsopgørelse
   
 • Hvis andre i en husstand, fx dine børn over 18 år, skal have fradrag for udgiften, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget. Beløbet skal betales elektronisk, enten til håndværkeren, eller til den i husstanden, som har betalt håndværkeren.
   
 • I en helårsbolig skal du bo der, mens arbejdet udføres.
   
 • Du kan kun få fradrag til vedligeholdelse og reparation af en eksisterende helårsbolig eller fritidsbolig. Du kan altså ikke få fradrag for nybyggeri. Du kan heller ikke få fradrag for arbejde i forbindelse med anlæggelse af have – det er kun de tilbagevendende arbejder med vedligeholdelse af haven, der giver mulighed for servicefradrag.
   
 • Kun ejerne af en fritidsbolig (og deres ægtefæller) kan få fradrag for fritidsbolig. Du kan ikke få fradrag for serviceydelser, hvis du lejer dit sommerhus ud.
   
 • Selv om du har både helårsbolig og sommerhus, kan du højst få fradrag for 25.000 kr. i 2021 for håndværkerydelser (12.500 kr. i 2020) og serviceydelser (6.200 kr. i 2020).
   
 • Husk, at det kun er arbejdslønnen, du kan få fradrag for.

Videogennemgang af ansøgning til Bygningspuljen

 

Cookiepolitik