Tilskud og fradrag

Når du energirenoverer dit hjem eller skifter varmekilde, har du mulighed for at søge tilskud fra Bygningspuljen. Den dækker som udgangspunkt ca. 30 % af dine renoveringsudgifter, hvilket kan være ganske store tilskud. Tilskuddet beregnes på baggrund af det oplyste boligareal på BBR.

Bygningspuljen åbner igen efteråret 2022.

 
Se eller gense webinar fra Sparenergi vedr. bygningspuljen og hvad ud kan søge tilskud til (fra september 2021)  

Følg også med på SparEnergi.dk/tilskud

 

 

De 5 mest stillede spørgsmål i forbindelse med informationsaftenen:

- Hvad skal jeg have klar inden puljen åbner?

Svar: Søger du tilskud fra Bygningspuljen til alt andet end en varmepumpe, skal du have et gyldigt Energimærke, tinglysningsattest og evt. et tilbud fra en håndværker for at være klar. Du kan med fordel, også på forhånd udfylde denne tro- og loveerklæring.

- Hvordan kan jeg se om det er et klasse 1 eller klasse 2 vindue?

Svar: På sparenergis hjemmeside er der en positivliste for vinduer, hvor du kan se om det er klasse 1 eller 2. Du finder listen her.

- Kan jeg få tilskud til en varmepumpe i et fjernvarmeområde?

Svar: Nej, det kan du ikke.

- Må jeg igangsætte opgaven med det samme?

Svar: Du må ikke sætte opgaven i gang før du har modtaget et tilsagn om tilskud.

- Hvordan kontakter jeg Sønderborg kommunes Kvik-Café?

Svar: Kvikcafeen kan træffes telefonisk på 8872 4082 eller på mail byg-bolig@sonderborg.dk 

 

Tilskud

For at kunne søge om tilskuddet, skal der foreligge et gyldigt energimærke, og så skal bygningen være registreret som helårsbolig i BBR. Det er ligeledes afgørende at du ikke har igangsat renoveringen før du har fået tilsagn om tilskud.

Der åbnes op for Bygningspuljen 3 gange årligt efter først til mølle-princippet. Du kan læse mere om Bygningspuljen på Sparenergis hjemmeside. Det har tidligere været håndværkeren som søgte tilskuddet på dine vegne, men det er nu ændret således du selv skal søge.

Følg denne guide til at søge tilskud eller se ZEROboligs Charlie Lemtorp fortælle om tilskuddene i denne video.

Hvad gives der tilskud til?

 • Udvendig isolering af ydervæg for massiv ydervæg, let ydervæg og ydervæg i kælder. Ikke hulmur.
 • Efterisolering af tag og loft, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag
 • Isolering af terrændæk
 • Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk
 • Udskiftning af facadevinduer
 • Udskiftning af yderdøre med en glasandel på minimum 70 %
 • Udskiftning af ovenlysvinduer
 • Montering af forsatsramme eller koblet ramme på eksisterende eller nyt vindue med 1 lag glas
 • Konvertering til luft-til-væske varmepumpe
 • Konvertering til jord-til-væske varmepumpe
 • Etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding med varmeveksler
 • Varmegenindvinding fra afkastluften ved udsugning via varmepumpe
 • Konvertering til vandbårent rumvarmeanlæg

Videogennemgang af ansøgning til Bygningspuljen

 

Cookiepolitik