Klimaskærm

Hvad er klimaskærmen egentlig for noget? Det er et ord som ofte bruges, men mange boligejere er måske ikke helt klar over, hvad det egentlig er for noget.

 

Boligens klimaskærm er alt det, der skiller ude fra inde: Ydervægge, vinduer, tag, hoveddør, og så videre. Der er mange penge at spare på varmeregningen, hvis du har en bolig med en god og tæt klimaskærm. Det er gennem klimaskærmen at varmetabet i din bolig sker.

For mange kan det hurtigt betale sig at få efterisoleret boligen. Et velisoleret hus behøver mindre varme fra fx. fjernvarme-systemet. Din driftsøkonomi bliver væsentligt forbedret, og ikke mindst bliver det rart at være inden døre om vinteren. Isolering af klimaskærmen betyder nemlig, at du vil opleve mindre træk og kulde fra fx. ydervægge.

 

3 vigtige og effektive fokusområder:

TAG OG LOFT

Efterisolering og tætning af loftet er altid en god idé. Varmen stiger til vejrs, og efterisolering og tætning holder varmen inde i huset. Det anbefales at efterisolere med 300 mm eller mere og samtidig foretage en tætning af loftet. Isoleringen gør også indeklimaet bedre, fordi man undgår kuldenedfald. Tætningen sikrer, at den varme luft ikke forsvinder op på loftet og forhindrer skader forårsaget af fugten i den luft, der stiger op.

  • Huse med lav taghældning er som regel nemme at efterisolere på det åbne loft.
  • Huse med fladt tag bør efterisoleres, når tagpappen alligevel skal fornyes. Isoleringen sker typisk oven på det gamle tag, før det nye lag tagpap brændes på.
  • Huse med udnyttet 1. sal bør isoleres i skunk, på hanebåndsloftet og på skråvæggen. Hvis taget skal udskiftes, kan isoleringen og tætningen forbedres yderligere.

Læs mere om, hvad du kan gøre her: SparEnergi.dk

VINDUER

Der forsvinder typisk meget mere varme gennem en kvadratmeter vindue end gennem en kvadratmeter ydervæg. Derfor er der et stort energispare potentiale ved at fokusere på dem.

  • Hvis du har et-lags vinduer, kan de gøres energirigtige ved at tilføje en forsatsramme eller en koblet ramme med et energiglas eller en energirude i.
  • Hvis dine et-lags vinduer allerede har en forsatsramme eller en koblet ramme med et almindeligt glas i, kan dette skiftes til et energiglas.
  • Hvis du har termovinduerne i god stand, kan termoruderne udskiftes med energiruder. Ellers bør de udskiftes med nye energivinduer Husk at tætne og isolere mellem vinduerne og ydervæggen, både hvis du udskifter dine vinduer, eller hvis du energirenoverer dem. Ellers risikerer du en kuldebro, og dermed forsvinder varmen den vej ud. 

Læs mere om, hvad du kan gøre her: SparEnergi.dk 

YDERVÆGGE

De fleste huse i Danmark har hulmure, men først efter 1960’erne blev de hulmursisoleret, når de blev bygget. Effekten af hulmursisoleringen afhænger af, hvor tyk hulmuren er. Oftest omkring 75-80 mm. Til sammenligning bliver nye huse isoleret med mindst 190 mm. Dog er en hulmursisolering meget bedre end ingen isolering og giver et bedre indeklima og en lavere energiregning. 

  • Huse med hulmur, men ingen hulmursisolering kan nemt efterisoleres udefra uden andre synlige spor end de mursten, som man skal pille ud for at kunne blæse isoleringen ind.
  • Mange parcelhuse har lette ydervægspartier beklædt med træ. Dette er en løsning, som ofte ikke er særlig tæt. Det er derfor en god idé at få åbnet væggen op og etableret en tætning på indersiden, hvorefter der kan efterisoleres og tætnes på ydersiden. Det gælder også træhuse.
  • Huse med ydervægge af massive letbetonblokke kan med fordel efterisoleres udefra med isoleringsbats, som enten pudses eller beklædes med en let beklædning. Det samme kan gøres med både murede vægge og lette vægge.
  • En sidste mulighed er at etablere en indvendig efterisolering, som altid skal udføres meget omhyggeligt. Løsningen optager lidt plads i rummet, men giver samtidig mulighed for at op- holde sig tættere på ydervæggen, så rummet bedre kan udnyttes.

Læs mere om, hvad du kan gøre her: SparEnergi.dk

Find inspiration

Mangler du inspiration til hvordan du renoverer med omtanke for boligens egne præmisser?

I bygningsguiden har SparEnergi samlet viden om de mest almindelige hustyper i Danmark – her kan du få overblik over hvordan du opnår en bedre bolig, der både er energieffektiv, har godt indeklima og er tidssvarende. Se mere her: SparEnergi 

Webinar klimaskærm

Energiløsninger

På EnergiTjenestens hjemmeside kan du læse meget mere om de enkelte energiløsninger. Læs mere her.

Husets tehætte

Som det fremgår af lagkagegrafen, mistes i alt 52% varme gennem vinduer, tag og vægge – og hele 21% forsvinder på grund af utætheder (ventilation) i klimaskærmen. Derfor er det vigtigt at have ekstra fokus på energirenovering af vægge, loft og vinduer. 

Cookiepolitik