Større energirenoveringer af din bolig

Ved at foretage større energirenoveringer af din bolig, kan du opnå store energibesparelser. Du sparer på energi og får dermed et lavere forbrug af el og varme, samtidig med at indeklimaet i boligen bliver sundere. 

Tag og loft

Meget af varmen i boligen forsvinder ud gennem dårligt isolerede loftrum, især i ældre huse. Man kan godt selv efterisolere loftet uden det store besvær, men man kan også vælge at ringe til en professionel. Er der mindre end 200 mm isolering på loftet i forvejen, er det en god idé at efterisolere og dermed mindske varmetab samt spare penge på varmeregningen. Prisen for efterisolering af et loftrum ligger mellem 8.000 og 20.000 kr. og betaler sig hjem efter 5-7 år.

Facade

Et andet nemt og effektivt tiltag er at få boligen hulmursisoleret. Ældre huse har ofte 70-100 mm luft mellem den forreste og bagerste mursten. Det koster under 110 kr. pr. kvadratmeter ydervæg, hvilket betaler sig hjem efter kun 3-5 år.

Tekniske installationer

Der kan være op til 10% besparelse at hente på varmeregningen, hvis man skifter gamle termostater ud med nye. Man sparer omkring 100 kr. om året pr. termostat man udskifter. De koster mellem 200-500 kr. og det er let at udskifte dem. Det er tjent hjem igen på kun 2-5 år.

En anden mulighed er at få en såkaldte ”smart-termostat”, hvor man kan styre varmeforbruget bl.a. fra telefonen. Her kan den indstilles efter hvornår man er hjemme, hvornår man sover osv. På den måde bruger man ikke unødvendige mængder varme når man ikke har brug for det. 

En stor del af varmen kan være spildt energi, hvis rør i f.eks. kælder eller loftrum ikke er isolerede. Der er mindst 200 kr. at hente årligt, pr. meter varmeførende rør du isolerer. Det kan købes for blot 10-40 kr. pr. meter, så det kan ganske hurtigt betale sig tilbage. Isolerede rør giver ofte store udslag på et energimærke.

En anden mulig forbedring af lidt større karakter er at, udskifte varmeinstallationerne. Det er meget tungere på CO2-regnskabet af have et olie-eller naturgasfyr, frem for fjernvarme eller varmepumpe. Derudover er der også muligheder som solenergi, jordvarme eller vindenergi, som kan tilføje huset billigere og mere bæredygtig energi.

Vinduer og døre

Har man ældre vinduer, kan det nogle gange betale sig at skifte ruderne ud eller sætte forsatsruder op. Hvis man har ældre vinduer, kan det nogle gange betale sig at skifte ruderne ud eller sætte forsatsruder op. Udskiftning til energiruder koster ca. 2.000 kr. pr. kvadratmeter, mens nye vinduer koster omkring 8.000 kr. Alt afhængig af typen kan forsatsvinduer monteres for 500-2.000 kr. At skifte til energirigtige vinduer gør meget for komforten i boligen idet der ikke længere kommer træk.

Vinduers tætningslister kan blive mindre tætte med årene og det er faktisk både nemt og billigt at udskifte dem. Tætningslister koster 10-50 kr. pr. meter. Den reelle effekt på varmeregningen er svær at give et eksempel på, da det kommer an på hvor utætte tætningslisterne er.

Terrændæk

Terrændækket/gulvet er den del i huset, som ligger direkte på jordoverfladen. Hvis dit hus er fra før 1972, og der ofte er fodkoldt eller fugtigt ved fodlisterne, bør du opbygge et nyt og bedre isoleret terrændæk. Dette gøres ved at isolere med 300mm hvorved der opnås en besparelse på ca. 29 kWh/m2 årligt, hvis du også samtidig installerer gulvarme.

Når du opbygger et nyt terrændæk vil du samtidig kunne sikre dit hjem mod Radon.

Det er ikke alle som bor i eget hus, men bor du til leje, kan du også være med. Ved at følge dit elforbrug kan du ofte lave besparelser på strømforbruget på mellem 10-25%.

Har du fjernvarme skal du gå efter et standby forbrug der ligger under 0,1 kWh pr. time og ved naturgas og olie et standby forbrug på under 1,2 kWh pr. time.

Hvis du reducerer dit elforbrug bare med 600 kWh sparer du ca. 1.300 kr. årligt.

16. januar 2023

Kontakt en ZEROhåndværker til dit projekt allerede idag:

Cookiepolitik