Er investeringer i solceller en god idé for Müller Gas Equipment?

Müller Gas Equipment var omdrejningspunktet for et virksomhedsarrangement, hvor deltagere kunne se og høre om fire investeringsforslag i solceller til egenproduktion af grøn strøm.

Af Jens Christian Moltke-Leth

Urban Energy, som tilbyder løsninger til overdækning af parkeringspladser, cykelskure eller lignende, og Sustain Solutions, som tilbyder finansiering af grønne investeringer, udarbejdede i samarbejde fire investeringsforslag for virksomheden, Müller Gas Equipment. Disse tog udgangspunkt i opsætning af solceller. Alt fra overdækninger af parkeringspladser til traditionelle tagbaserede løsninger.

Der var i investeringsforslagene taget udgangspunkt i simple tilbagebetalingstider og estimerede antal m2, når det kommer til tagarealer. Müller Gas Equipment leverede data i form af elforbrug, priser og andre relevante data, således tilbagebetalingstiderne var baseret på virksomhedens aktuelle situation.

Investeringsforslagene

Der var fire mulige investeringer (se billeder i faktaboks):

 • Overdækning af parkeringsarealer (ca. 300-400 m2)
  • Prisoverslag: 980.000 kr.
  • Årlig besparelse: 116.000 kr.
  • TBT: 8,4 år
 • Sydvendt ”Toblerone” tag over produktionshal (ca. 1.000 m2)
  • Prisoverslag: 1,7 mio. kr.
  • Årlig besparelse: 285.000 kr.
  • TBT: 5,9 år
 • Uudnyttet markareal øst for produktionshal (ca. 3.200 m2)
  • Prisoverslag: 4,8 mio. kr.
  • Årlig besparelse: 1,06 mio. kr.
  • TBT: 4,5 år
 • Taganlæg over primær produktionshal (ca. 3.000 m2)
  • Prisoverslag: 3,8 mio. kr.
  • Årlig besparelse: 695.000 kr.
  • TBT: 5,4 år

I projektberegningerne er medregnet 2kr/KWh for produceret el og 0,50 kr/KWh for solgt el.

Såfremt alle fire investeringer blev realiseret, ville der være en samlet tilbagebetalingstid på 5,2 år. Dog er projekterne ikke afhængige af hinanden. Således kan der blot investeres i det mest attraktive af dem.

Dette er blot det økonomiske aspekt. Müller Gas Equipment fortalte yderligere, at der i den ene produktionshal opleves høje temperaturer, når solen står på. Derfor ville det give en afledt effekt i form af solafskærmning, hvis der bliver lagt solceller på taget. På den måde, vil temperaturen i bygningen også falde og forbedre indeklimaet for medarbejderne.

Derudover, vil det vil det også give virksomheden en CO2-besparelse på ca. 150 ton i henhold til klimakompasset. Dette vil være 150 ton CO2, Müller Gas Equipment dermed ikke vil skulle bekymre sig om, i forhold til den kommende CO2-afgift, som bliver indført med 350 kr. pr. ton CO2 fra 2025, stigende til 750 kr. pr. ton i 2030.

Et vigtigt aspekt er også, at virksomheder i fremtiden vil blive spurgt til deres CO2-udledning, og hvad der bliver gjort for at reducere det. For regnskabsåret 2024 vil større virksomheder (alle børsnoteret virksomheder samt andre virksomheder med over 250 ansatte) skulle rapportere på deres bæredygtigheds indsats herunder CO2-udledning. Dermed forventes det, at leverandører og kunder vil blive spurgt til deres bæredygtigheds- og CO2-indsats. Starter man sin indsats i tide, kan man komme på forkant med fremtidige spørgsmål og kunde-/rapporteringskrav. 

Det er derfor en god idé at lave en helhedsbetragtning, når det kommer til investeringsforslag, i dette tilfælde, angående solceller.

Finansiering af investeringer

Når man har besluttet sig for at investere, så skal det naturligvis finansieres. Det kan gøres på forskellige måder.

Det er selvfølgelig en mulighed, hvis man selv har kapitalen til det, at man blot betaler fra egen lomme. Hvis dette dog ikke er tilfældet, kan man gå i banken og finansiere det på den måde.

Der er dog også mulighed for, at solcellerne kan finansieres og tilbagebetales via besparelsen. Dette kaldes en ESCO-finansiering. Dette tilbyder Sustain Solutions, som var en del af udarbejdelsen af investeringscasene for Müller Gas Equipment.

Dermed betaler Sustain Solutions for solcellerne, hvorefter de tager den årlige besparelse indtil solcellerne er betalt hjem. Herefter, vil anlægget være virksomhedens, og de vil dermed høste besparelsen fuldt ud uden at have gæld i solcellerne.

Konklusion

Der kan være alternativer til de klassiske solceller på taget i form af overdækninger af parkeringspladser eller cykelskure eller lignende. Dermed er det ofte muligt at finde potentialer i virksomheden.

Som man kan se ud fra casene for Müller Gas Equipment er tilbagebetalingstiderne ikke uoverkommelige for de fleste, og der kan være afledte effekter/forbedringer ved at investere.

Slutteligt, er der mulighed for at finansiere investeringerne på flere måder, alt efter hvordan det passer ind i virksomheden.

Solceller kan derfor være en god idé til at producere sin egen grønne strøm og samtidigt gøre omverden opmærksom på, at man har taget et grønt valg og er i gang med omstillingen af virksomheden.

1. marts 2023

 


Overdækning af parkeingsarealer


Sydvendt ”Toblerone” tag over produktionshal 


Uudnyttet markareal øst for produktionshal 


Taganlæg over primær produktionshal 

Cookiepolitik