Borgere mødte talstærkt op for at høre om fjernvarmen

Fjernvarmen er på vej til Vester Sottrup og Nybøl. Sønderborg Varme har igangsat undersøgelserne, der skal til, for at det kan besluttes, om fjernvarmen kan komme til Vester Sottrup og Nybøl i 2024-2025. På to borgermøder, i hhv. Vester Sottrup og Nybøl, er over 220 borgere blevet informeret om, hvordan de kan skifte fra gas til den grønne fjernvarme. 

Af Anne Branderup

Fremtidssikret løsning

Flere af borgerne til arrangementerne, som ProjectZero var i dialog med, tænker først og fremmest på at fremtidssikre deres varmekilde i boligen. Fordelene ved fjernvarmen er, ud over en fremtidssikret varmekilde, også tryghed i forsyningen, prisen og at det er vedligeholdelsesfrit. ”Så er det godt, at det er en grøn løsning, der er godt for klimaet”, som en borger i Nybøl udtrykte det. Størstedelen af borgerne i de to samfund opvarmer i dag deres boliger med gas. 

Tidsplanen

Sønderborg Varme informerede om, at tidsplanen ser sådan ud:

  • Januar 2023: borgermøder i begge byer. Der afholdes endnu 2 i næste uge, tilmelding sker her 
  • Februar 2023: drop-in-café. Sønderborg Varme giver personlig rådgivning om fjernvarme. 
  • 28. februar 2023: sidste frist for at tilmelde sig fjernvarmen (ikke bindende). 

Læs mere om processen på Sønderborg Varmes hjemmeside 

Fjernvarmen kommer, hvis der er tilstrækkelig tilslutning

Er der tilstrækkelig tilslutning blandt borgerne i Nybøl og Vester Sottrup, når tilmeldingsfristen lukker den 28. februar, forventer Sønderborg Varme, at projektet starter i 2024 og med en forventet afslutning i udgangen af 2025.

I første omgang er borgernes tilmelding ikke bindende, det kommer først senere i processen. Tilmelding skal ske senest den 28. februar.

Bak op om fjernvarmen – den er grøn

Fjernvarme er grøn og bæredygtig varme i forhold til andre varmeforsyninger som eksempelvis gas. Det skyldes blandt andet, at fjernvarmeproduktionen i Sønderborg Kommune hovedsageligt er baseret på grønne kilder som sol, flis, affald, grundvandsvarme, halm og på sigt også overskudsvarme fra industrien.

I Sønderborg Kommune har vi en vision om at gøre Sønderborg-områdets energisystem CO2-neutralt i 2029. For at nå det mål er det essentielt at tænke i effektiv energiudnyttelse, og her er fjernvarme en optimal varmekilde. Med fjernvarmen får man mest mulig varme med mindst muligt CO2-udslip, sammenlignet med andre varmekilder som for eksempel olie- og naturgasfyr.

Fjernvarme er stabil varmeforsyning

Med fjernvarme er du sikret en stabil varmeforsyning uden grund til bekymringer om, hvorvidt den løber tør, eller om der kommer uforudsete regninger.

Forsyningsselskabet tilbyder fuld service på din fjernvarmeunit, og du behøver ikke frygte uforudsete udgifter til reparationer. Ved brud på varmeledningen udbedres det af din udbyder.

Fjernvarme er nemt at få og have

For at få fjernvarme skal du tilmelde dig via din fjernvarmeleverandørs hjemmeside eller kundeservice. Bor du på Nordals, er det Sønderborg Forsyning, bor du i Broager, er det Broager Fjernvarme, og i det øvrige af Sønderborg Kommune er det Sønderborg Varme, der er din leverandør.

Mere information

Det er muligt at kontakte Sønderborg Varme direkte, hvis man har spørgsmål til fjernvarmen i Vester Sottrup og Nybøl.

Sønderborg Varme A/S, Nørrekobbel 54, 6400 Sønderborg

e-mail: post@sfjv.dk. Telefon: 7343 5000

20. januar 2023

Læs mere her

På Energistyrelsens hjemmeside kan du blive klogere på fjernvame - Klik her

Venter du på fjernvarmen?

Energirenoveringer kan effektivt give dig en besparelse på varmeregningen samt bedre komfort i hjemmet. 

Læs om både større og mindre energirenoveringer af din bolig her 

Cookiepolitik