100 millioner i pulje til gebyrfri afkobling fra gassystemet

I januar 2023 åbnede en ny Afkoblingsordningen, der giver mulighed for at få dækket gebyret for afkobling fra gassystemet. Det er interessant for dig der skifter fra gas som primær varmekilde, til fjernvarme, varmepumpe eller anden grøn varmekilde.

Af ProjectZero 

Hvem er omfattet af afkoblingsordningen?

Ordningen omfatter private husholdninger og udlejere med udlejningsboliger der, på den pågældende adresse

  • har et årligt forbrug (i seneste aflæsningsår) på mellem 100m3 og 6.000 m3, og
  • ikke har et eller flere CVR-numre registeret på adressen, der i de seneste tre regnskabsår sammenlagt har modtaget de minimis-støtte, der overstiger 1.500.000 kr. (200.000 EUR).

 

Følg vejledningen fra Evida, hvis du vil benytte dig af ordningen:

Hvad skal jeg gøre for at få en gratis afkobling?

Du skal opsige din gasforsyning hos Evida på Mit Evida. Din vvs-installatør, fjernvarmeselskab eller andre kan ikke opsige gasforsyningen på dine vegne.

Hvis du opfylder kriterierne, og der er penge tilbage i puljen, bliver afkoblingen fra gassystemet gratis for dig. Det bliver du informeret om med det samme. Hvis ikke du opfylder kriterierne, eller hvis puljen er opbrugt, bliver du oplyst om, at der ikke kan opnås fritagelse for betaling af afkobling. Du kan herefter vælge enten at betale Evidas ordinære afkoblingsgebyr eller undlade at opsige aftaleforholdet, dvs. undlade at gennemføre anmodning om afkobling.

Hvornår skal jeg opsige min gasforsyning?

Afkobling bør ikke ske, før anden opvarmning er installeret, og din opsigelse bør således først ske, når anden opvarmning er installeret, eller du ved, hvornår den nye opvarmningsform vil være installeret. Du kan maksimalt opsige til en dato 12 måneder frem i tid.

Gebyrfritagelsen tildeles efter først-til-mølle-princippet. Det betyder, at de, som først indberetter et behov for afkobling, får tildelt gebyrfritagelsen, indtil den årlige pulje er tom.

Kilde: https://evida.dk/nyheder/afkoblingsordning-2023/ 

4. januar 2023

Find mere information på Evida's hjemmeside

Evida er det nationale gasdistributionsselskab. Det er Evidas opgave at designe, drive og vedligeholde gasdistributionsnettet i hele landet som en del af Danmarks kritiske infrastruktur.

Afkoblingspuljen

Afkoblingsordningen er et resultat af den politiske klimaaftale fra den 22. juni 2020, hvor der blev afsat midler til gebyrfritagelse ved afkobling fra gassystemet, og midlerne uddeles i perioden 2021-2026. Evida administrerer ordningen for Energistyrelsen

100 millioner i puljen

Puljen åbnede d. 3. januar 2023 med 100 millioner kroner.

Cookiepolitik