Sønderborg Varme overtager projektet om fjernvarmelevering til Avnbøl/Ullerup

Sønderborg Varme overtager projektet fra selskabet Avnbøl Ullerup Varme a.m.b.a., således vil Sønderborg Varme både etablere fjernvarme i byerne og blive varmeleverandør. Det er positivt for lokalvarme området i Avnbøl og Ullerup, som fra start har haft et stort ønske om at få etableret en fælles lokalvarme løsning.
 

Pressemeddelelse Sønderborg Varme

Et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem Sønderborg Varme og det lille nystiftede varmeselskab i Ullerup og Avnbøl resulterer nu i, at varmeselskabet kan nedlægges og kommende fjernvarmekunder i de to landsbyer bliver andelshavere i Sønderborg Varme.

Kort før årsskiftet indgik de to selskaber en hensigtserklæring om, at Sønderborg Varme skulle være varmeleverandør, når fjernvarmenettet var etableret i landsbyerne. Hensigtserklæringen indeholdt endvidere en erklæring om, at selskaberne ville afsøge mulighederne for et yderligere samarbejde en mulig sammenlægning af de to selskaber. Her mindre end to måneder efter er sammenlægningen en realitet.

”Det er en utrolig positiv udvikling for os, der bor i Ullerup og Avnbøl. Vi havde ikke turdet håbe på, at det kunne gå så hurtigt”, siger Anders Bondo Christensen, der er formand for bestyrelsen i AUV. Han fremhæver, at det meget tillidsfulde samarbejde, hvor parterne i fælleskab har drøftet muligheder og udfordringer, har haft stor betydning for, at parterne så hurtigt fandt hinanden.

Sønderborg Varme fremhæver det store forarbejde, der allerede var gjort i landsbyerne. ”Avnbøl Ullerup Varme havde i samarbejde med firmaet & Green Project sikret meget stor opbakning til en fjernvarmeløsning og er langt med projektforslag mm. Det har været afgørende, at vi kan bygge videre på det arbejde”, siger Erik Wolff, der er direktør i Sønderborg Varme.

Anders Bondo glæder sig til at fortælle beboerne i Avnbøl og Ullerup om den nye udvikling på et borgermøde den 22. februar: ”Jeg er glad for, at vi som en del af Sønderborg Varme med stor sandsynlighed har sikret en endnu bedre varmepris og samtidig fjernet med at have et lille selskab.” den risiko, der altid er forbundet.

Erik Wolff synes, at der er spændende med en anden tilgang til at etablere fjernvarme i nye områder: ”Vi glade for at kunne støtte op om det flotte initiativ, som borgerne i Avnbøl og Ulle rup har taget. Og med flere kunder er vi med til at løfte et samfundsansvar og styrke selskabet til gavn for alle andelshavere.”

Det store engagement i landsbyerne skal fastholdes og derfor drøfter AUV og SFV nu, hvordan der kan etableres en form for bor gergruppe, der kan sikre, at beboerne bliver informeret og taget med på råd i den kommende etableringsfase.

For yderligere oplysninger kontakt:

Erik Wolff, direktør Sønderborg Varme, tlf: 51 51 49 47

Anders Bondo Christensen, formand for Avnbøl Ullerup Varme a.m.b.a. tlf: 21 64 62 93 

10. februar 2023

Lokalvarme, hvad er det?

Lokalvarme er en varmeløsning til husstande i mindre byer, der ligger uden for det eksisterende fjernvarmenet. En lokalvarmeløsning består af et varmeproduktionsanlæg, som kan producere varme til et mindre byområde, og af et distributionsnet, som sørger for at varmen føres ud til hver enkelt bolig.

Hør mere om fællesvarme og individuel varme

Bor du uden for fjernvarmenettet, i de blå markerede zoner på kortet, har du 2 muligheder:

- fællesvarme, er for mindre bysamfund/landsbyer med tættere bebyggelse

- indivuduel varmepumpe, er for huse der ligger uden for fjernvarmenettet og hvor bebyggelsen er spredt. 

Kontakt os for mere information og hvis du gerne vil i dialog om fællesvarme kunne være noget for den landsby du bor i:

E-mail: post@projectzero.dk

Telefon: 31683090

Cookiepolitik