Den grønne gas skal bruges de rigtige steder

Med den seneste udvidelse af biogasproduktionen via det nye anlæg i Kværs er Sønderborg godt på vej til at kunne dække sit samlede gasforbrug. Alligevel er det fortsat vigtigt at konvertere opvarmning af boliger og andre bygninger fra gas til fjernvarme og varmepumper.

Af Allan Pilgaard-Jensen


Biogasanlæg i Kværs blev indviet d. 23. januar 2023

I løbet af 2023 vil biogassen dække det samlede gasforbrug i Sønderborg. Det sker, når Nature Energy ud over fuld produktion i Kværs også udvider produktionen i Glansager til sommer.

Hvorfor ikke blot bruge den grønne gas til boligopvarmning?

I forbindelse med borgermøder om nye fjernvarmeområder stiller nogle deltagere det naturlige spørgsmål: Kan vi ikke blot beholde vores gasfyr, når naturgassen er godt på vej til at blive erstattet af den CO2-neutrale biogas? Men her er svaret, at vi ikke bør bruge biogassen til almindelig boligopvarmning, hvor fjernvarme og varmepumper er gode, grønne og økonomisk attraktive løsninger.

Når der planlægges med, at vi også på nationalt plan opnår 100% grøn gas omkring 2030 som følge af den stærke indsats for at undgå den russiske gas, er målet baseret på, at det samlede gasforbrug sænkes. Det sker i Sønderborg såvel som i resten af landet ved, at vi udfaser gasforbruget til opvarmning af boliger og bygninger, fordi det behov dækkes bedre med elektrificering og udnyttelse af overskudsvarme fra produktionsprocesser i fjernvarmesystemet.

Grøn gas til produktion der kræver høj temperatur

Dermed kan vi udnytte biogassen dér, hvor den er nødvendig. Det er til produktionsprocesser, hvor der kræves høje temperaturer. Et godt eksempel er Sønderborgs store teglproduktion; her kan produktionen ikke elektrificeres. Til gengæld udnyttes overskudsvarmen fra de høje gastemperaturer intent på fabrikkerne, og der arbejdes på at udnytte den resterede mængde – som er betydelig – via fjernvarmesystemet.

Sønderborg bidrager ud over kommunegrænsen

I løbet af dette årti vil Sønderborgs biogasproduktion bidrage mere og mere til, at hele Danmarks gasnet bliver grønt. Det sker ved, at boliger og andre bygninger udfaser gas, så vi formår at producere mere biogas, end vi bruger lokalt. Dermed hjælper vi den grønne omstilling på vej også uden for kommunegrænsen, hvilket er nødvendigt, for at hele landet kan komme i mål. Og i det videre perspektiv kan Danmark også hjælpe resten af Europa med vedvarende energi til at nedbringe CO2-udledningen. Det er der både bedre klima og god forretning i.

15. februar 2023

Cookiepolitik