BHJ forpligter sig til Paris-aftalen

Virksomheden, som opererer globalt fra Gråsten har tilmeldt sig det anerkendte Science Based Targets, som betyder at virksomheden skal opstille klimamål i tråd med Paris-aftalen fra 2015.

Af Jens Christian Moltke-Leth

BHJ producerer ingredienser og løsninger til bl.a. pet food industrien og har 23 fabrikker og 4 kontorer i ind- og udland. Dermed kan dét at skulle foretage energi- og CO2-reducerende tiltag være en kompleks opgave. BHJ har derfor valgt at sætte det hele i system. Dette er gjort via den anerkendte platform, Science Based Target Initatives (SBTi).

”Vi har forpligtet os til Science Based Targets initiative, da vi er en aktiv del af den grønne agenda inden for vores industri. Vi ønsker, at vi som virksomhed lever op til Paris-aftalen og derved sikrer en målbar indsats for at holde temperaturstigningerne under 1,5 grader.”, siger Sven Hansen, Sustainability Manager, BHJ.

Denne platform gennemser virksomheders ambitioner på klimaområdet, og derefter blåstempler dem såfremt de lever op til kravene i forhold til Paris-aftalen.

Gennem SBTi, har BHJ forpligtet sig til årligt at reducere deres CO2 udledning, således man senest i 2050 er CO2 neutral. På den korte bane er målet for virksomheden, at man i 2025 bruger 80% grøn elektricitet og 100% i 2030 på tværs af alle lokationer. Virksomheden leverer i 2023 CO2 data på deres 27 lokationer til SBTi, samt en konkret strategi for både kort- og langsigtede CO2 reduktioner på tværs af værdikæden. Når målsætningerne er godkendt af SBTi, vil disse fremgå offentligt på deres hjemmeside. Her kan man ligeledes se alle de andre virksomheder, som har forpligtet sig og har offentliggjort deres mål. Se mere her.

”Vi ønsker at opstille klimamål for hele vores koncern, da vi ikke kun har et ansvar i Danmark, men i alle de lande, vi opererer i. Derfor har vi fokus på at få kortlagt CO2-udledningen for alle vores fabrikker, så vi ved, hvor vi står i dag.”, siger Sven Hansen.

Science Based Targets som ”godkendelsesværktøj”

SBTi er hurtigt blevet en af de foretrukne platforme at linke sine klimatiltag og -strategier op på. Dette er tydeligt at se, hvis man kigger på, hvordan antal tilmeldte virksomheder har udviklet sig gennem tiden.

Årstal Antal nye danske virksomheder på SBTI
2017 1
2018 2
2019 6
2020 8
2021 31
2022 64 (03/10/2022)
Total 112

 

 

 

 

 

 

På blot 9 måneder af 2022 er antallet af nye tilmeldte danske virksomheder næsten dobbelt så stort, som året før.

SBTi åbnede i 2021 også for at SMV’er kan tilmelde sig platformen, og dermed blive SBTi-godkendt. Der er ikke samme krav til klimastrategierne for de små og mellemstore virksomheder, da det ikke er samme udledning de står for, og heller ikke har samme resurser som de store virksomheder. ProjectZero anbefaler Science Based Targets til alle typer/størrelser virksomheder, da denne er med til at opsætte nogle guidelines, når der skal udarbejdes en klimastrategi og -målsætning. I gruppen af store virksomheder i ProjectZeros Masterplan2029 har Danfoss, Danish Crown, Stryhns, Chr. Hansen og nu også BHJ forpligtet sig til SBTi.

5. oktober 2022

Parisaftalen

På COP21 i Paris i december 2015 indgik de 196 medlemslande i FN’s klimakonvention (UNFCCC) en juridisk bindende klimaaftale – Parisaftalen. Parisaftalen er et vigtigt skridt på vejen for den globale omstilling til en lavere udledning af drivhusgasser.

Der var enighed om en langsigtet målsætning om at begrænse den globale temperaturstigning til under to grader – og om at arbejde for at begrænse temperaturstigningen til 1,5 grader.

Læs mere her

Cookiepolitik