45 mio. kr. afsat til tilskud til lastbiler - søg nu

Tilskud til køb af en ny brint- eller ellastbil kan søges af den, der skal registreres som ejer af lastbilen i Motorregistret. Dette kan f.eks. være en virksomhed, en vognmand eller et leasingselskab.

Af Energistyrelsen og ProjectZero

Med baggrund i aftalen om udmøntning af en pulje til grøn transport er der afsat 45 mio. kr. i 2022 til tilskud til køb af brint- eller ellastbiler. Tilskudspuljen udmøntes på baggrund af udbud, hvor ansøgere konkurrer inden for de tilgængelige midler og tildelingskriterier. Ansøgeren kan opnå tilsagn om tilskud til en del af meromkostningen ved køb af en brint- eller ellastbil sammenlignet med en tilsvarende diesellastbil. Tilskuddets størrelse fastsættes på baggrund af ansøgers virksomhedsstørrelse m.v. 

Puljen er åben, kan søges frem til d. 14. oktober kl. 12:00

Der skal indsendes en ansøgning per lastbil via ansøgningsportalen

Energistyrelsen afholdt et informationsmøde d. 31. august, hvor blandet andet ansøgningsprocessen og tildelingskriterierne blev gennemgået. 

Tildelingskriterierne er: 

  1. Forventet CO2- fortrængning over lastbilens levetid
    1. CO2-fortrængningen over lastbilens levetid beregnes af Energistyrelsen på baggrund af de indgivne oplysninger i det digitale ansøgningsskema.
  2. Lavest mulig støttebeløb pr. lastbil
    1. Såfremt to eller flere køretøjer fortrænger den samme mængde CO2 over lastbilens levetid rangeres ansøgningerne efter lavest mulig støtte beløb.
  3. Lastbilens anvendelse, herunder i hvilket omfang lastbilen anvendes til godstransport
    1. Hvis CO2 fortrængningen og tilskudsbeløbet for to eller flere af køretøjerne er ens, vurderer Energistyrelsen i hvilken grad et køretøj anvendes til godstransport.

Se præsentationsmaterialet fra informationsmødet her.

6. september 2022

Cookiepolitik