Sådan får du solceller på huset

Går du også og overvejer at sætte et solcelleanlæg på dit hustag, så bliv klogere på hvilke overvejelser du skal igennem, inden du kan få solceller til at producere elektricitet fra solens stråler.

Af ProjectZero

 

Når solens lys rammer solcellepanelerne, producerer solcellerne strøm ved at optage energi fra solens lys og omdanner den til elektricitet, som er CO2-neutralt, og størrelsen af strømproduktionen er afhængig af sollysets skarphed og solcellernes størrelse.

Solens energi fra et solcelleanlæg kan med fordel kobles på et batteri, så din husstand kan udnytte energien bedre afhængig af familiens forbrugsmønster.

Når der skal installeres solceller i en privat husstand, er der er række kriterier som skal undersøges og opfyldes, for at det giver mening at investere i et solcelleanlæg.

Overvejelser før købet af et solcelleanlæg

Det første spørgsmål er, om det kan betale sig at købe og installere solceller. Her er boligens årlige elforbrug vigtigt, ligesom det spiller ind, hvornår på dagen forbruget er højest?

Den typiske familie med voksne og børn bruger 4500 – 5500 kWh om året, afhængig af alder og interesse. Det typiske solcelleanlæg i Danmark er på 6 kW, hvilket svarer til ca. 35 m2 solceller. Et sådant anlæg kan yde 5.800 – 6.000 kWh årligt, hvilket er passende for de fleste husstande, og har en samlet pris på 70.000 – 100.000 kroner for et anlæg af fin kvalitet, som skal tilsluttes af en autoriseret el-installatør.

Tilbagebetalingstiden for et standard solcelleanlæg ligger typisk mellem 8 og 10 år og vil derefter levere gratis strøm til ejeren resten af anlæggets levetid, som er 20-25 år. Med den nuværende udvikling med energipriserne kan den anslået tilbagebetalingstid være kortere end standardanslaget.

 

Undersøg reglerne for opsætning af solceller ved kommunen

Det er også vigtigt at undersøge, hvor egnet dit hus er til solceller, om lokalplanen tillader opsætning af solceller, om huset er fredet og om kommunen kræver, at der skal søges om byggetilladelse.

Reglerne for etablering af solceller kan være kompliceret og fx kræve en byggetilladelse, vi anbefaler at du tager kommunen med på råd.  Det er altid muligt at kontakte Sønderborg Kommunes Kvik Café, som vil være behjælpelig med spørgsmål om lokalplaner og tilladelser. Bemærk at kommunen fra 1.januar indfører et byggesagsgebyr ved behandling af disse sager.

Hvis et anlæg opsættes et sted uden godkendelse, ville det kunne føre til et påbud om fjernelse af anlægget, med påsat merudgifter for fjernelsen.

Placering af solcellerne på dit tag har betydning

Da solceller typisk vejer 12 – 15 kg pr. m2, bør det vurderes, om det eksisterende tag kan bære mervægten fra solcellerne. Kan det ikke det, skal en forstærkning af taget tages med i beregningerne.

Et typisk solcelleanlæg skal bruge 15-40 m2 fri plads på taget og skal placeres vendt mod syd med en hældning på 30-45 grader fra vandret.

Det er også vigtigt at se på skyggeforhold eller forhindringer, der kan forringe elproduktionen, eksempelvis træer eller andet der skygger eller efterlader blade på solcellefladerne. Det skal ligeledes overvejes, om placeringen af solceller giver genskær og spejling af solen, som kan give gener for naboer.
Det er en god idé at rådføre dig med en specialist omkring dit tags tilstand. Desuden kan et solcelleanlæg påvirke dine forsikringsforhold. Hertil kommer, at det altid er en god idé at tage en snak med naboerne for at forebygge bekymringer.

Overvejelser ved købet af et solcelleanlæg

Med afsæt i ovennævnte overvejelser kan du kontakte et solcellefirma eller en installatør, som er VE-godkendt. Indhent gerne flere tilbud, da det kan variere meget, hvad de forskellige virksomheder tilbyder, og bed om rådgivning om bl.a. anlæggets størrelse og placering

Sørg for at anmelde dit nye anlæg til el-forsyningsselskabet og dit forsikringsselskab.

 

Etablering af et solcelleanlæg

Ud over monteringen af solcellerne på taget skal der monteres en inverter et køligt, velventileret og støvfrit sted, hvorefter den kan tilsluttes elnettet og tilmeldes det lokale elselskab. Hvis din måler er af ældre dato, kan der være behov for at udskifte den.

Ved etablering af eget solcelleanlæg bliver du el-producent. Derfor er der en række love og regler, som du skal gøre dig bekendt med

Der er tre aktører, du skal kontakte angående boligens el-forbrug og produktion af el.

 1. Dit netselskab registrerer den strøm, husstanden bruger og producerer via den elmåler, der er installeret i boligen.
 2. Dit elselskab står for opgørelse og afregning af elforbruget. 
 3. Produktionsleverandøren køber den strøm, som bliver produceret, men ikke brugt i boligen og sælger den på elmarkedet for dig.

Der skal laves aftaler, før anlægget sættes i drift. Det er en god ide at se på flere muligheder, før du vælger samarbejdspartnere.

Alle solcelleanlæg installeret efter 1. januar 2020 skal tilmeldes en produktionsleverandør. Hvis man ikke får tilmeldt solcelleanlægget, vil det blive gjort automatisk af Energinet.dk og koste et gebyr på 1.000 kr. årligt, og el-salget vil tilfalde Energinet. Derfor er det selvfølgelig vigtigt at finde en produktionsleverandør.

Hvis du ønsker at sælge den solcellestrøm, du ikke selv kan bruge, skal du ansøge Energistyrelsen om ”Nettoafregning”, når solcelleanlægget er etableret. Det kan din solcelleleverandør hjælpe med. Desuden er det vigtigt at melde din elproduktion til SKAT, når du sælger overskydende solcellestrøm til nettet. De første 7.000 kr. af dit el-salg er skattefrit.

 

26. oktober 2022

Overvejer du at få solceller?

Mød solcelleleverandøren Solet og Sønderborg Kommunes Byg og Bolig til Spar Energi Festival d. 24. november, kl. 15:30 til 19:00 på EUC Syd.
Læs mere her.

Eksempler på produktions-leverandører:

Eksempler på produktionsleverandører kunne være:

 • Vindenergi Danmark
 • Vindstød.dk
 • Nettopower
 • Jysk Energi A/S
 • Modstrøm Danmark A/S

Tilbudspunkter

Se nærmere på følgende, når du indhenter tilbud:

 • Pris på solcelleanlæg + installation

      Afhængig af

 • Anlæggets størrelse
 • Anlæggets kvalitet
 • Prisen for montering
 • Konklusioner omkring størrelse og placering
 • Forventet /garanteret elproduktion fra anlægget
 • Garantier på produkt og ydelse
 • Mulighed for tilkøb af udvidet garanti på anlægget
 • Forsikringsmuligheder
 • Overslag over økonomi inkl. forudsætninger for beregningen - herunder forventet køb/salg i forhold til nettet
 • Aftalens indhold (Arbejdets omfang for anlægget, Tidsplanen og konsekvenser af forsinkelser, Pris og betalingsbetingelser, Garantiforhold)

 

Cookiepolitik