Avnbøl Ullerup Varme a.m.b.a er en realitet

Tirsdag aften blev selskabet, Avnbøl Ullerup Varme a.m.b.a., stiftet og det skal bane vejen for en lokal, kollektiv varmeløsning for borgerne i Avnbøl og Ullerup.

Af ProjectZero


Der var stort fremmøde til den stiftende generalforsamling, som blev afholdt på Bakkensbro Skole i Ullerup

Efter stor interesse og lokal opbakning til at skabe et forbrugerejet varmeselskab i Avnbøl og Ullerup, er det gået stærkt. Tirsdag aften blev andelsselskabet stiftet og bestyrelsen valgt, og nu går arbejdet med at realisere planerne i gang.

”Det er en glædens dag for alle os i Avnbøl og Ullerup og ikke mindst for de omkring 200 lokale borgere, som har tilmeldt sig den lokale varmeløsning”, siger Anders Bondo, der har været med i den lokale styregruppe for projektet, og som netop er valgt til bestyrelsen.

For at planerne kunne blive til noget skulle minimum 130 husstanden melde sig til, og med de omkring 200 tilmeldte husstande, blev de formelle rammer skabt tirsdag aften, hvor selskabet Avnbøl Ullerup Varme a.m.b.a. blev stiftet og selskabets bestyrelse valgt.

”Nu får vi for alvor travlt. Vi skal have udarbejdet de konkrete projektbeskrivelser og igangsætte arbejdet med at indgå aftaler omkring etablering af varmecentralen, nedgravning af fjernvarmerør og forhandle en driftsaftale med Sønderborg Varme, og så skal vi søge en række forskellige puljer for at få tilskud til projektet. Derudover skal vi se på, om vi kan få Blans med i samarbejdet”, siger Anders Bondo.


Fire af de fem nyvalgte bestyrelsesmedlemmer har også været initiativgruppe. Fra venstre: Knud Bache, Anders Bondo, Asmus Madsen og Peter Rehhoff. Det femte bestyrelsesmedlem er Brian Larsen.

Planen er at starte med, at varmesystemet skal forsyne beboere i Avnbøl og Ullerup, og parallelt ses der på muligheden for at udvide varmesystemet til Danish Crown og Blansområdet, da forsyning af beboerne i Blans forudsætter, at slagteriet deltager. Det kræver dog nærmere analyser og dialoger, om det kan blive rentabelt.

”Vi vil rigtig gerne have Blans med i samarbejdet, men det er et parallelt spor vi arbejder med. Nu handler det om at realisere løsningen for Avnbøl og Ullerup”, siger Anders Bondo og glæder sig over det gode samarbejde med & Green Project, som udvikler og gennemfører lokale varmeprojekter fra idéudvikling til færdig gennemførelse.

Årsagen til, at beboerne Avnbøl og Ullerup gerne vil etablere deres eget, lokale varmesystem er, at byområderne ligger uden for de nuværende fjernvarmeområder. Derfor tog fire borgere initiativet til at nedsætte en styregruppe, som skulle se på, om der kan etableres et lokalt varmesystem for at sikre, at borgerne i Avnbøl og Ullerup hurtigere kan udskifte de nuværende varmekilder med en grøn og billigere varmekilde.

Avnbøl Ullerup Varme a.m.b.a. er ejet af alle de husstande der tilslutter sig og er et selskab, der ikke må give overskud og skal således hvile i sig selv. Det er også selskabet der optager lån til etablering af den lokale varmeløsning.

5. oktober 2022

Cookiepolitik