Analyse: Fjernvarme er den billigste opvarmningsform til din bolig

Varmepriserne er steget, og der er stor prisforskel på, om du varmer dit hus op med fjernvarme, pillefyr, varmepumpe, naturgas, et gammelt oliefyr eller elradiator, og du kan spare masser af penge alt efter, hvilket varmeanlæg du har eller vælger til din bolig.

Af ProjectZero

Det viser en sammenligning af prisen på de forskellige opvarmningsformer, som Videncentret Bolius har lavet, og som opdateres løbende én gang om måneden, og konklusionen er ganske klar: Fjernvarme er den billigste opvarmningsform, og det er uanset om man allerede har fjernvarme, eller om man skal ud at investere i en tilslutning.

”Hvis du har mulighed for fjernvarme, så er det klart det rigtige valg. Det er en god løsning både i forhold til pris, klima og komfort. Fjernvarmen er der ’altid’, og de tre fjernvarmeselskaber i Sønderborg arbejder sammen frem mod målet om CO2-neutral fjernvarme i 2029”, siger Anne Branderup fra ProjectZero og fortsætter:

”Lige nu er Sønderborg Kommune i gang med at opdatere varmeplanen i et samarbejde med fjernvarmeselskaberne og ProjectZero, og det er med et særligt fokus på, hvordan fjernvarmen kan komme ud til endnu flere boligejere i kommunen”, siger Anne Branderup og tilføjer, at alle borgere med gas- og oliefyr senere på året vil blive kontaktet af kommunen med information om, hvor der planlægges fjernvarme.

”Og hvis ikke fjernvarme er en mulighed, så vil jeg klart anbefale en varmepumpe, eller at man går flere sammen om et lokalt varmesystem. Senest har vi jo set, hvordan borgerne i Avnbøl og Ullerup er i gang med det”, siger Anne Branderup.

Selv om fjernvarmepriserne er forskellige hos de tre fjernvarmeselskaber i Sønderborg, så er den rene varmepris for boligejere, der har fjernvarme, mindst og noget mindre end husejere med jordvarme – jord til vand-varmepumpe – eller en luft til vand-varmepumpe, der samtidig har gulvvarme, der betaler næstmindst, viser Videncentret Bolius sammenligning af priser for forskellige opvarmningsformer.

Både jord til vand- og luft til vand-varmepumper er billigst, når boligen er udstyret med gulvvarme. Forklaringen er, at effektiviteten i en varmepumpe øges, jo lavere vandets fremløbstemperatur er.

Luft-luft varmepumpe giver billig varme

En luft til luft-varmepumpe er den næstbilligste opvarmningsform, og er også forholdsvis billig at købe, men den kan typisk ikke bruges som eneste varmekilde i et hus, fordi den sjældent kan varme et hus op alene. Derimod vil den ofte være rigtig god som varmekilde i et sommerhus.

Dyrt at fyre med indkøbt brænde

En brændeovn anses normalt for at være en billig varmekilde, men nu hvor prisen på ovntørret brænde er steget markant, gennem det seneste års tid, er det blevet dyrt at fyre med indkøbt brænde, og dertil skal lægges en pris for at opvarme varmt vand. Hvis du sanker brænde, eller skaffer brænde på en anden og billig måde, vil prisen naturligvis være markant lavere.

Dyrest at opvarme sit hus med elradiator og gasfyr

Både el- og gaspriser er steget voldsomt gennem det seneste år, og det smitter af på prisen på at opvarme et hus, hvis du har en af de tre energiformer. Opvarmes en typisk bolig med elradiatorer, så er den årlige udgift mere end seks gange så meget som ved fjernvarme og bedre bliver det ikke, hvis boligen varmes op med et gasfyr, på grund af de høje gaspriser. Medio september lå spotprisen på naturgas lige omkring 26 kroner mod en ’normal’ gaspris på omkring syv kroner pr. kubikmeter, hvilket er næsten en firdobling af gasprisen.

Oliefyr har i lang tid været den en af de dyreste måder at opvarme sit hus på. Men på det seneste er olieprisen faldet en del og det har gjort varmeregningen lidt billigere.

Du kan læse hele Videncentret Bolius undersøgelser her.

 Forudsætninger for beregninger af varmeudgifter

Der er regnet på et modelhus på 130 m2 med et gennemsnitligt energiforbrug på 18.100 kWh årligt inkl. opvarmning af forbrugsvand. Priser på el, gas og olie opdateres som udgangspunkt månedligt omkring den 12. i måneden. Andre priser opdateres efter behov, dog mindst en gang årligt.

Ved installation af jord til vand-varmepumpe – jordvarme – er prisen på rør og nedgravning sat til en tredjedel af prisen for hele anlægget. Levetid på rørene er sat til 50 år. Alle afskrivninger er foretaget lineært over produktets levetid.

Beregningerne kan variere i forhold til prisen fra det lokale fjernvarmeselskab.

5. oktober 2022

Cookiepolitik